Pressemelding datert 19. januar 2017

- Geir har ledet Skagerak Nett i snart 5 år. Selskapet har vært gjennom en meget god utvikling i denne perioden. Når han nå får ansvaret for Skagerak Kraft, oppnår vi effektiv erfaringsoverføring mellom selskapene i konsernet, sier konsernsjef Knut Barland i en kommentar.

Geir Kulås har tidligere hatt ulike lederstillinger i Hydro, herunder produksjonssjef i Hydro Magnesium Norway og plattformsjef på Oseberg C i Hydro Oil & Energy Operations. Han har også hatt lederstillinger i BIS Production Partner.

Finn Werner Bekken, som har ledet Skagerak Kraft de siste elleve årene går over i stilling som teknologidirektør i konsernets utviklingsenhet.

Prosessen med å rekruttere ny konserndirektør for Skagerak Nett AS vil bli satt i gang umiddelbart. Inntil ny leder er på plass er seksjonssjef i Nett, Torkil Jacobsen, konstituert i stillingen