Skagerak Energi har de siste to årene levert svært gode resultater. Prognosen for 2023 tyder på at Skagerak-konsernet også i år vil levere et godt årsresultat. Konsernsjef Jens Bjørn Staff sier at det gjør at selskapet har en god finansiell stilling.

Solid finansiell posisjon

- Skagerak har store investeringsplaner i tiden som kommer, men selskapet har samtidig opparbeidet seg en solid finansiell posisjon som følge av de siste årenes resultater i kraftselskapet vårt. Det gir rom for et tilleggsutbytte til eierne uten at det hindrer våre investeringsplaner for videre vekst og utvikling.

Utbyttet blir betalt ut i henhold til aksjonærenes eierandel. Det betyr at Statkraft får utbetalt 666,2 millioner kroner, Skien kommune 152,0 millioner kroner, Porsgrunn kommune 148,0 millioner kroner og Bamble kommune 33,8 millioner kroner.

Erstatter ikke ordinært utbytte

Staff forteller at dette ikke erstatter det ordinære utbyttet som vanligvis vedtas på generalforsamlingen i juni hvert år.

- Eierne har en utbyttepolitikk som sier at 50 prosent av årsresultatet etter skatt til Skagerak Energi skal utbetales i utbytte. Det gjøres ingen endringer av denne praksisen i forbindelse med dette tilleggsutbyttet, sier Staff.