Statkraft Industrial Holding er Skageraks største eier med 66,62 %.

Statkraft har leder og tre representer i styret i Skagerak Energi.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel.