Skien kommune er Skageraks nest største eier med en eierandel på 15,21 %. Skien er Telemarks fylkeshovedstad og den største av de tre Grenlandskommunene.

Skien kommune har nestlederen i styret i Skagerak Energi.

Det gjennomføres regelmessige møter med våre tre eierkommuner i Grenland.