Porsgrunn kommune er Skageraks tredje største eier med en eierandel på 14,83 %. Porsgrunn er den nest største av de tre Grenlandskommunene.

Porsgrunn kommune har en representant i styret i Skagerak Energi.

Det gjennomføres regelmessige møter med våre tre eierkommuner i Grenland.