Bamble kommune er Skageraks minste eier med en eierandel på 3,34 %. Bamble er den minste av de tre Grenlandskommunene.

Bamle kommune har vararepresentant til styret i Skagerak Energi.

Det gjennomføres regelmessige møter med våre tre eierkommuner i Grenland.