– Kampen for likeverd og mot diskriminering starter med hver og en av oss, og som selskap kan vi velge å ta et tydelig standpunkt: Vi velger oss mangfold og fellesskap, sier konserndirektør for Kommunikasjon og myndighetskontakt, Kristian Norheim i Skagerak Energi. 

Energikonsernets ledestjerne er "På lag med en grønn framtid", i det ligger det også verdier som mangfold og likeverd.

– Juni er den første skikkelige sommermåneden, og for mange er den i tillegg Pride-måneden. Regnbuens farger symboliserer mangfold og variasjon. Samhold og fellesskap. Love is love, eller kjærlighet er kjærlighet som det heter på godt norsk. Det er dette vi omfavner når vi nå lar vår logo farges av regnbuens farger, sier Norheim. 

Skagerak Energi skal være en samfunnsaktør og en arbeidsplass som feirer felleskapet i mangfoldet. Elektronene fra vår fornybare energi forskjellsbehandler ikke på basis av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og det gjør heller ikke vi - som selskap, partner og arbeidsplass. 
Happy Pride!