Saken er hentet fra Skagerak Energis årsrapport for 2019. Årsrapporten finner du her.

Energibærer

Kan du se for deg kroppens blodbaner, ja da kan du også se for deg et fjernvarmesystem i praksis. Spillvarmen fra industrien på Herøya i Porsgrunn, eller varme fra flisfyren på Nylende i Skien sendes i rør under bakken til alt fra sykehus til barnehager i Grenland. Skagerak Varme har også varmeanlegg i Horten og Tønsberg.

- Varmesentralen er hjertet, rørene er blodomløpet. Akkurat som blodet strømmer gjennom kroppen, er vannet et medium som bærer med seg varmeenergien, sier administrerende direktør Svein Morten Rogn i Skagerak Varme AS.

Varmesentralen er hjertet, rørene er blodomløpet. Akkurat som blodet strømmer gjennom kroppen, er vannet et medium som bærer med seg varmeenergien. Svein Morten Rogn, administrerende direktør, Skagerak Varme AS

Fleksibel varme

Inne på byggeplassen der Skien kommune bygger Duestien barnehage, sørger Skagerak Varme for en lun arbeidsplass. Tilkoblingen til fjernvarmenettet har en rekke fordeler. I stedet for store pølser med varmluft som kveiler seg rundt på byggeplassen, setter Skagerak Varme ut en midlertidig kundesentral, og med hjelp av vannslanger til viftekonvektorer sørges det for varme fra teknisk rom til hele bygget. Lim herder raskere, støpte flater tørker hurtigere, arbeidsplassen blir ryddigere.

- Fjernvarme er en miljøvennlig løsning, som også gir en fleksibel varmefordeling på byggeplassen, forteller prosjektleder Frode Busk i Skagerak Varme.

Tre semitrailere fyringsolje

I vinteren som gikk hadde Skagerak Varme plassert ut åtte anlegg på byggeplasser i fire forskjellige byer. Alternativet er tradisjonelle kokoverk på utsiden av bygget.

- Dersom denne byggeplassen skulle varmes opp med fyringsolje gjennom vinteren, ville det tilsvare tre full-lastede semitrailere med fyringsolje. I stedet varmes den opp med bioenergi, med full rensing, fra fjernvarmeanlegget på Nylende, forteller Rogn.

Når tak, vinduer og dører ennå ikke er på plass, krever bygget mer varmeenergi enn det vil gjøre når det er ferdig. Ett helt år før barnehagen er klar til innflytting varmes råbygget opp med varme fra Nylende Varmesentral.

Kobler av og på igjen

Skagerak Varme leverte også fjernvarme til gamle Skien sykehjem, som tidligere holdt til på tomta. Før bygget ble revet, ble varmen koblet fra og rørene blendet. Når Skien kommune bygger
Duestien barnehage på samme sted, er det også med fjernvarme i rørene. 120 barn, fordelt på åtte avdelinger, skal boltre seg i en barnehage bygget av massivtre og på passivhus-prinsipper fra august 2020.

Sparer el-energi

Ved å koble seg til fjernvarmenettet begrenses belastningen på strømnettet. I et samfunn med stadig mer elektrifisering bidrar også fjernvarme til å holde nettleia nede.

- Varmtvannet kan ikke lade en mobil eller kjøle ned en fryseboks, men det kan varme opp bygg. Vi har ikke ubegrensa med elektrisk energi, og det er bedre å bruke strømmen, som er en mer høyverdig energiform, til elbiler, pc-er og lys, enn på oppvarming. Og varmen fra industrien eller fra bioavfall kan vi bruke mer av, i stedet for å la den gå til spille, sier Rogn.

Menn i arbeidsklær foran bygg under oppføring