Denne sommeren skal seks studenter fordype seg i klimautfordringer og bærekraftig vekst hos Skagerak Energi i Porsgrunn. Tar de en kikk ut vinduet kan de la øynene hvile på vannet som renner i Porsgrunnselva – og som har bidratt med rundt 10 prosent av landets fornybare kraftproduksjon. Men der vannet som renner forbi har bidratt med kraft i en årrekke, skal Sommerprosjektet se nærmere på nye forretningsmuligheter for grønn vekst – til gode for energikonsernet og samfunnet rundt oss. 

140 søkere

Etter åtte uker skal studentene har rukket å bli godt kjent, med hverandre, med Skagerak Energi, og konsernets datterselskaper: Lede, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. De skal også ha besøkt en rekke av konsernets virksomhetsområder, og funnet svar på problemstillingen: «Hvordan kan Skagerak Energi ta en tydelig rolle i møte med klimautfordringene, og være motor for innovasjon og grønn vekst gjennom etisk forsvarlige forretningsmuligheter i et bærekraftig perspektiv?» 

– Vi har valgt å kalle det Skageraks grønne gull, og hva det er – det skal vi finne ut av, sier Einar Gjerde (24) fra Oslo. 

Han var én av 140 søkere til årets sommerprosjekt i Skagerak Energi.

Endte med fast jobb

I kampen om de kloke hodene er Sommerprosjektet ett av flere bidrag til at neste generasjon arbeidstakere skal bli kjent med fornybarbransjen. Tidligere sommerprosjekt har endt med god innsikt i bransjen – og noen av deltagerne har gått over i fast jobb i konsernet. 

Amanda, Lovan, Emma, Jonas, Marthe og Einar har ulik bakgrunn og ulike styrker. Nettopp det tverrfaglige trekkes fram som god motivasjon til å fatt på sommerens spesielle sommerjobb.

– Jeg ser fram at vi kan dra nytte av hverandres styrker, og jobbe i et tverrfaglig team denne sommeren, sier Jonas Larsen (24) fra Valdres. 

Han har økonomi-bakgrunn og gleder seg over å få et dypdykk inn i fornybarbransjen. Sammen med de øvrige Sommerprosjekt-studentene er han allerede på plass og i gang med arbeidet.

– Utfordrer oss

– Vi er så heldige som får med denne engasjerte gjengen med på laget i sommer - de skal få utfordre seg selv og oss i Skagerak Energi, sier Alaa Hamza, HR-rådgiver med ansvar for Sommerprosjektet. 

Skagerak Energi har 670 ansatte fordelt på ulike selskap, og høy kompetanse innen mange forskningsfelt. Studentene blir invitert til å stille spørsmål – og forhåpentligvis komme med svar som kan utfordre energikonsernet. Resultatet legges fram for konsernledelsen mot slutten av sommeren. 

Disse fikk plass i Sommerprosjektet 2022: 

Jonas Larsen (24), Valdres: Bachelor of Commerce (Economics). 
Emma Linnerud Pedersen (24), Lillestrøm: Master of Science in International Environmental Studies. 
Einar Engebret Gjerde (24), Oslo: Master Entreprenørskap og innovasjon – forretningsutvikling. 
Amanda Henriksdatter Woie (24), Jessheim: Master i Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU.
Marthe Ahlgreen Hansen (22), Stavern: Master i Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU. 
Lovan Kanabi (28), Sandvika: Master of Science – Process technology.