Det kreves noe når man går fra ord til handling. Skagerak Energi og datterselskapene Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Lede vil stille grønnere krav til sine leverandører. 

Med et innkjøpsvolum på 1,3 milliarder kroner i 2021, der over 500 millioner kroner havner i Vestfold og Telemark alene, håper energikonsernet å skape grønn konkurransekraft. 

– Ved å la miljø og bærekraft være en del av tildelingskriteriene i alle anskaffelser, skaper vi forutsigbarhet i et marked i endring. Vi skal tydelig vise våre mål for grønne innkjøp, og videreutvikle vår kompetanse for å sikre grønne handel. Ett av FNs bærekraftsmål som Skagerak har plukket ut som viktig for vår virksomhet handler om ansvarlig forbruk, og det skal vi i anskaffelser bidra til å oppnå, sier leder for anskaffelser i Skagerak Energi, Mads Norberg.

Grønt motto

Konsernets ledestjerne «På lag med en grønn framtid» treffer godt når nye avtaler eller store innkjøp skal tas. 

– Vi regner ikke med at alle våre leverandører står klare til å bli målt på dette, men vi skal bygge vår kompetanse, og kan lære sammen med dem hva vi kan få til innenfor hvert enkelt felt, sier han. 

Mer gjenbruk

Han avviser at konsernet vil «grønnvaske» seg selv og sine leverandører uten å forankre det i realiteter. 

– Vi vil stille en del tøffere krav, og vi vil appellere til leverandørene våre at de må vise hva de kan tilby - vi trenger også hjelp med å treffe de riktige valgene når det kommer til miljø og bærekraft. 

Norberg og avdelingen for anskaffelser er i ferd med å finne ut av hva det egentlig innebærer å være bærekraftig, og hvordan selskapet skal kunne måle dette i en konkurranse. På veien har anskaffelser i Skagerak gjennomført en klimakostanalyse av innkjøpsvolumet for å få bedre innsikt i hvor skoen trykker.  

– Noen områder er allerede plukket ut, der vi stiller krav i dag. Vi skal heve kompetansen, og vi skal også rette blikket mot oss selv. Vi handler mye, men kan vi også øke andelen gjenbruk? 

Skagerak Energi håper å dra nytte av nettverk i bransjen, og vil trekke erfaringer fra Klimanettverket i Vestfold og Telemark, det pågående prosjektet mellom BKK, Lyse og Lede, og vil se på muligheter for tettere innkjøpssamarbeid med kommunene i Grenland.

– Blir naturlig

Nye krav kan bety merarbeid for leverandørene. Norberg trekker parallellene til da krav om ivaretagelse helse, miljø og sikkerhet (HMS) ble løftet opp i anskaffelsesprosesser. 

– Akkurat som HMS vil bærekraft bli en like naturlig del for tildeling av kontrakter. Og ved å la miljø og bærekraft være en del av tildelingskriteriene i alle våre anskaffelser skaper vi forutsigbarhet i et marked i endring, sier han. 

– Det handler ikke bare om å stille krav, men å lære opp – og lære sammen med - leverandørene våre. Vi tar en tydelig rolle i konsernets innfrielse av bærekraftsmålene, sier Mads Norberg. 
Konsernet har utarbeidet en strategisk handlingsplan for grønne innkjøp (klimakrav til leverandører). 

– Vi skal forvalte våre felles ressurser. Det handler om ansvarlig forbruk, sier Norberg. 
Ved å søke etablerte standarder skal selskapet sikre forutsigbarhet for leverandørene.

Energikonsernet handler i stor grad entreprenørtjenester, elektromateriell, store installasjoner som turbiner og generatorer til nye kraftverk, og har mange lokale entreprenørfirmaer på leverandørlista. 

– Vi vil ikke ekskludere dem som ikke møter alle krav i begynnelsen, men vil stille krav om at de forplikter seg til å komme opp på et visst nivå. 

Kan påvirke

Lederen for anskaffelser har stilt seg og kollegaene sine spørsmålet: Hva gjør vi som handler for Skagerak for en grønn fremtid?

– Ved å stille krav til bærekraft og miljø hos leverandørene våre har vi en betydelig påvirkning, og den rollen er vi klare til å ta, sier leder for anskaffelser Mads Norberg i Skagerak Energi.