I 2020 var gjennomsnittlig spotpris på kraftbørsen Nord Pool 11,6 øre per kilowattime. Det er den laveste årsprisen som noen gang har vært registrert på børsen. Første halvår i 2021 var prisen i snitt 42,9 øre per kilowattime, mens snittet de siste 10 årene har vært 27,8 øre.  

Strømmen utgjør normalt én tredel av samlet regning, ved siden av nettleie og offentlige avgifter. Prisøkningen på strøm i 2021 skyldes i hovedsak tørrere og kaldere vær.

Strømprisen stiger når:

  • Det er kaldt og vi bruker mye strøm til oppvarming 
  • Det er varmt og vi bruker mye strøm til kjøling 
  • Det er tørke og mindre vann til elvekraftverkene 
  • Det er lite vann i magasinene for regulerbar vannkraft 
  • Det er vindstille og vindkraftverkene står stille 
  • Det er høye priser på kull og gass 
  • Det er høye priser på CO2-kvoter og dyrt å produsere fossil energi 

I Norge er elektrisitet hovedkilden til oppvarming for over 70 prosent av husholdningene. I kaldt og klart vær øker behovet for strøm til oppvarming. I slike perioder er det ofte lite tilsig til vannmagasinene, og lav produksjon fra vindkraft. Dette gjør at balansen mellom tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet strammes til, og kraftprisene stiger. 

Hovedgrunnen til at tilgangen på kraft avhenger av været, er at Europa i økende grad produserer strøm fra ikke-regulerbare kraftkilder som sol og vind. 

Les mer om strømprisene her: 

Energi Norge: Derfor er strømprisen uvanlig høy i år

Regjeringen.no: Syv spørsmål og svar om strømprisen

Statkraft: Slik virker det: Hvorfor går strømprisen opp?

Under finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om kraftpriser og strømmarkedet.  

(Kilder: Statkraft, Energi Norge og regjeringen.no)