For første gang har Skagerak Energi har engasjert studenter til å løse en tverrfaglig oppgave som sommerjobb. Over en periode på ni uker har de lest, diskutert og skrevet rapporten som ble ferdigstilt før de nå er på vei tilbake til skolebenken.

Tverrfaglig team

To ingeniører, en økonom og en filosof(!) har teamet bestått av, henholdsvis Marlene Skeibrok, Mariona Zhuri, Emil Karsten Skarholt og Sondre Wedding Nyheim. 

- Jeg har lært så mye. Dette har vært kjempegøy, sier Skeibrok som tar fatt på masterstudiet innenfor industriell økonomi og teknologiledelse i Stavanger til høsten.

Hele gjengen er samstemt om at det har vært en morsom sommer. De hadde fått en relativt omfattende problemstilling som skulle løses i løpet av sommerukene:

Hvordan kan Skagerak Energi på best mulig måte utnytte muligheter og møte utfordringer som vil prege kraftbransjen i årene som kommer?

Måtte snevre inn oppgaven

- Den første uken fikk vi presentasjoner fra hele selskapet og var ute og så på kraftverk og fjernvarmeanlegg, sier Skaraholt, som tar fatt på sisteåret på masteren innenfor økonomi og administrasjon ved Norges handelshøyskole.

- Vi hadde to ukers ferie i juli og brukte mye av tiden frem til den med å snevre inn oppgaven. 

- Det var en del stikkord som gikk igjen i presentasjonene vi fikk som kundefleksibilitet, pakkeløsninger og solenergi. Derfor valgte vi å se nærmere på dette, forteller Skeibrok.

Dermed formulerte de en ny og smalere problemstilling:

Hvordan kan Skagerak Energi innovere på kundens fleksibilitet gjennom Energipartner på best mulig måte til fordel for det fremtidige energimarkedet?

Studentene dykket dermed ned i en svært aktuell problemstilling i Skagerak, hvor det nettopp jobbes med å utvikle forretningsområder hvor selskapet kan være en energipartner for andre.

Foreslår "levende laboratorium"

I rapporten på nærmere 50 sider gjør de rede for det arbeidet de har gjort. Det omfatter blant annet både en liten spørreundersøkelse, etisk analyse og risikovurdering.

I rapporten kommer de også med en konkret anbefaling om å etablere en "living lab" som både kan fungere som et markedsføringsverktøy og en innovasjonsplattform for å fremme forskning og innovasjon for å imøtekomme kundenes behov.

- Det har vært morsomt å jobbe sammen med andre med så ulike bakgrunner. Vi har hatt lange og intense diskusjoner, men det har vært en fin opplevelse, sier Marion Zhuri, opprinnelig fra Albania, og med en fersk mastergrad fra NTNU på Gjøvik.

Diskusjoner med engasjement

Hun får støtte av Nyheim, som har vært gruppens humanistiske alibi som masterstudent innenfor filosofi og anvendt etikk fra NTNU i Trondheim.

- Vi har hatt mange diskusjoner, men det har bare gjort oss enda mer engasjert, uten at vi har blitt sure på hverandre, understreker han.

Nyheim påpeker at filosofer gjerne undersøker en problemstilling på en litt annen måte enn det som er vanlig i andre vitenskaper. Han har likevel fått gode tilbakemeldinger på hans bidrag fra resten av gruppen.

- Jeg føler at jeg har vært nyttig, selv om det kan være utfordrende å få frem poengene mine, sier han.

Nå bærer det tilbake til skolebenken for studentene, med unntak av Zhuri som nøyer seg med en måneds sommerskole siden hun er ferdig med sin master innenfor bærekraftig produksjon og energistyring.