Det er Tide og Vestfold kollektivtrafikk (VKT) som samarbeider om å erstatte dieselbussene langs linje 210 i Larvik med en elbuss importert fra Kina. Ifølge Bloomberg.com får Kina 9500 nye elektriske busser hver femte uke, og nå får altså Vestfold sin første.

Samarbeid mellom Tide og VKT

- På vegne av VKT er jeg svært glad for det spennende og fremoverlente initiativet til Tide om å teste ut elbuss i Larvik. Det er et moderne, miljøvennlig alternativ som egner seg godt for busslinjer med begrenset avstand, sier markedsdirektør i VKT Trond Myhre i en pressemelding.

Bussen heter Golden Dragon og er en lavgulvbuss med 35 sitteplasser. Den har et batteri på 345 KW, som gir en rekkevidde på ca. 250 km. Bussen skal lades om natten på depoet til Tide Buss i Larvik, og det blir Skagerak Energi som skal eie laderen.

Prosjekt i rekordfart

Prosjektet har kommet på plass på rekordfart der første dialog om å starte en forsiktig utrulling av elbuss skjedde på forsommeren. I dag, noen få måneder senere er elbussen på plass.

- Målsetningen med prosjektet er at VKT og Tide skal skaffe seg, og dele erfaringer med drift av batteribuss. Jeg ser ikke bort fra at dette prosjektet også kan bli utvidet til å gjelde flere busser i tiden fremover, sier teknisk direktør i Tide Buss, Jan-Helge Sandvåg.

Den elektriske bussen vil både redusere utslippet, og i tillegg kjøre stillere enn dieselbuss. Dette er fordeler både for sjåfør og passasjerer, men også for omgivelsene rundt.

Skagerak sørger for lading

Kjetil Dahl er Senior forretningsutvikler i Skagerak Energi, og han er glad for å være med på å introdusere større elektriske kjøretøy i Vestfold og Telemark.

- Energibransjen jobber med elektrifisering av samfunnet, og transportbransjen blir ett av områdene hvor omstillingen kanskje kommer raskest, samtidig er det også der vi har mest å hente i form av CO2 utslippsreduksjoner, sier han.

Skagerak Nett har også vært en viktig støttespiller for prosjektet gjennom utbygging av nødvendig infrastruktur og tilkobling til strømnettet.