Skagerak Energi investerer i Vow Green Metals. Selskapet er i full gang med å bygge produksjonskapasitet på Follum ved Hønefoss, og har store ambisjoner for fremtiden. Skagerak Energi mener at biokarbon kan erstatte fossilt kull og dermed redusere klimautslippene til metallindustrien betydelig.

- Vi investerer i innovative løsninger som reduserer klimagassutslipp, og Vow Green Metals har teknologien og den kommersielle og industrielle kapasiteten og kompetansen til å lykkes som leverandør til den europeiske metallindustrien, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi.

For en grønn framtid

Investeringen gjøres gjennom det heleide datterselskapet Skagerak Energipartner. Daglig leder i Skagerak Energipartner, Inger Anne Tho Bjørvik, forteller at satsingen passer godt sammen med andre satsinger i Skagerak-konsernet.

- I prosessen med å lage biokarbon utvikles også varme som for eksempel kan brukes innenfor fjernvarme og videre bio-olje som ytterligere kan bidra til det grønne skiftet. Vow Green Metals blir et fint supplement til de satsingene Skagerak allerede har innenfor biogass, fjernvarme, sol og batterier. Dette er selskaper og løsninger som er viktige for utviklingen av en grønn framtid. 

- Et viktig skritt

Skagerak Energi går inn på eiersiden i Vow Green Metals samtidig med energiselskapet Vardar. Totalt investerer de to selskapene 70 millioner kroner i biokarbon-selskapet. 

- Disse strategiske investeringene, fra de ledende fornybare energiprodusentene i regionen, bekrefter ytterligere Vow Green Metals' forretningsmodell og er et viktig skritt i utviklingen og fremdriften av vår prosess mot industriell produksjon av biokarbon, sier Cecilie Jonassen, administrerende direktør i Vow Green Metals i selskapets pressemelding.

Konserndirektør for Produksjon og energiforvaltning i Skagerak Energi, Geir Kulås, går inn som styremedlem i selskapet.