Årsaken til aksjesalget er todelt: Aksjeposten Skagerak eide var en finansiell eiendel, da strømsalg til sluttkunder i den formen er ikke lenger blant Skagerak Energis kjernevirksomheter. Samtidig gir en god kurs på Fjordkraft-aksjene et godt tidspunkt for salg, forteller konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi. 

God avkastning 

Fjordkraft ble opprettet i 2001, i et samarbeid mellom Skagerak Energi og BKK. Selskapet ble børsnotert i 2018 for å sikre ytterligere vekst. I forbindelse med børsnoteringen solgte Skagerak Energi seg ned. Ett ytterligere nedsalg ble gjennomført i 2019, og mandagens salg setter sluttstrek for eierskapet. 

– Etter at vi solgte oss ned i 2019 ble vår posisjon i Fjordkraft en ren finansiell plassering. Da er det om å gjøre å få mye verdi ut av posten uten å ta for mye risk, og med en god kurs i transaksjonen fikk vi en meget god avkastning på vår aksjepost, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi. 

Høye verdier

– Fjordkraft har vært en eventyrlig reise, helt fra starten, sier Øystein Disch Olsrød, konserndirektør for økonomi og finans i Skagerak Energi. 

Fjordkraft-aksjen var oppe i 85,8 kroner per aksje ved handelsdagens slutt mandag. Skagerak Energi sitt salg av over 15 millioner aksjer skjedde til en kurs på 77 kroner per aksje. Målt mot en volumvektet sluttkurs siste tre dager representerer dette en rabatt på 3,7 prosent. Salget utgjør 14,85 prosent av aksjene i Fjordkraft. 

Godt fornøyd

Skagerak Energi hadde en sterk finansiell posisjon inn i 2020, men har opplevd et dramatisk fall i kraftprisene denne vinteren og våren, på lik linje med resten av kraftbransjen. 

– Vi tror de lave kraftprisene er forbigående, og ville hatt finansiell styrke til å stå oss gjennom dette, også uten et salg. Kraftprisene er ikke årsaken til at vi selger oss ut av Fjordkraft, sier Staff.

I 2019 reduserte Skagerak Energi sin aksjeportefølje i Fjordkraft fra 29,7 prosent til 14,9 prosent. Dette salget ga en gevinst på 462 millioner kroner. Dagens salg av Fjordkraft-aksjer gir 1,2 milliarder kroner, som plasseres i selskapets cashpool-ordning i Statkraft. 

– Skagerak Energi er godt fornøyd med salget. Vi har store investeringsplaner i våre kjernevirksomheter og ny forretningsutvikling i Skagerak Energipartner, sier Staff. 

Skagerak Energi leverer ren energi fra vannkraft, og eies av Statkraft (66 prosent) og kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Konsernet har 650 ansatte.