– Vi har et solcelleanlegg som produserer over all forventning, og da er det naturlig for oss å inngå en avtale med Skagerak Energitjenester – slik at vi også blir en leverandør i energimarkedet, sier salgs- og markedssjef Tommy Nilsen hos Lett-Tak Systemer AS.

Med skråstilte paneler på en reflekterende takpapp levert av Isola Solar, blir øynene smale og energileveransen større enn først antatt. 

– Disse panelene har en yield (ytelse) på 1,4 – og det er mildt sagt gode tall. Her i Hegdal er vi omgitt av mange store takflater som kan kles med solecelleløsninger – og hvem vet – kanskje vi på sikt kan bli selvforsynt med energi her. Vi håper solcellene på taket vårt er startskuddet for framtidens Hegdal solpark, sier Tommy Nilsen. 

Solpark-drømmer

Lett-Tak Systemer AS skreddersyr og installerer taksystemer til haller, nærings- og industribygg og til boligprosjekter. Sammen med TGN Energy og Isola Solar lanserer de nå E-Tak: En løsning bestående av takelement, solcellepanel, batteri-enhet og strømstyring. 

– Dette samarbeidet gir kunden det optimale energitaket på sitt bygg. Samarbeidet sikrer kvalitet, levetid, energifangst og - lagring og forvaltning gjennom hele året, sier Tommy Nilsen. 

Solenergi er gratis, men det er mer som skal til enn å plassere ut solceller på et tak. Taket må bygges for å møte dagens og fremtidens krav til kvalitet, energiforvaltning og som bruksareal. Med Skagerak Energitjenester med på laget kan Lett-Tak Systemer også sende kraften de produserer ut i strømnettet. 

Utnytter energien bedre

– Vi forvalter energien som andre produserer, og hjelper dem med ulike oppgaver, som at vi tar balanseansvar samt fullstendig styring av batteri og andre fleksible ressurser, sier Stian Nilsen, konstituert daglig leder i Skagerak Energitjenester, et heleid datterselskap av Skagerak Kraft.

mann solceller Han forteller at potensialet for å utnytte energien fra sola er enormt. 

– Bare på nye industribygg som settes opp i Vestfold og Telemark alene, så ville vi kunnet bygget 13 500 kvadratmeter solcelleanlegg som tilsvarer en produksjon i underkant av 2 nye GWp (installert effekt) i året, sier Stian Nilsen. På landsbasis er tallet ca 70 GWp, og dette er som sagt kun på nybygg.

– Ved å forvalte energien bedre sparer man også samfunnet for til dels store nettinvesteringer, sier han.