Framtidens anleggsplass blir elektrisk, og de store, mobile batteriene fra Skagerak Energi gjør det mulig å elektrifisere anleggsplasser utenfor strømnettet. I milliardprosjektet Drammen stasjon – Sundhaugen, har NCC tatt i bruk batteriene til sine anleggsmaskiner i et testprosjekt i samarbeid med Bane NOR og Skagerak Energi. 

– Jernbanen er en viktig del av det grønne skiftet, og Bane NOR har et mål om å være en drivkraft for en bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Vi er veldig glade for at Skagerak Energi og NCC ville være med på dette pilotprosjektet. NCC er veldig gode på planlegging, og det fører for eksempel til at vi unngår unødvendig stans i arbeidet når maskinene skal lades, sier Ann-Kristin Hilsen, ass. byggeleder Bane NOR. 

– Dette er den nye standarden

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har et stort energibehov, men ved å benytte seg av mobile batterier, som rullerer mellom anleggsplass og ladeplass, slipper utbygger å bygge elektriske anlegg med en høyere kapasitet enn det man har bruk for senere. Konseptet med mobile batterier til utslippsfrie anleggsplasser løser en stor utfordring for bygg- og anleggsbransjen.  

– Dette er den nye standarden for elektrifisering av anleggsplassene. Vi synes det er kjempebra at NCC og Bane NOR vil benytte vår «offgrid»-løsning som gjør det mulig å bytte fossilt med fornybart, selv utenfor strømnettet, sier teknisk ansvarlig Håvard Hadland i Skagerak Energi. 
Siden begynnelsen av mai har energiselskapets batterier gått på rundgang mellom lading og bruk ved anleggsplassen i Drammen. 

– Det er svært gledelig at vi igjennom Regjeringens tilskuddsordning for fossilfrie pilotprosjekter, har fått til dette samarbeidet med Bane NOR og Skagerak Energi. Insentivet bidrar til viktig forsknings- og utviklingsarbeid for å på sikt kunne drifte våre anleggsplasser utslippsfritt på en lønnsom måte. Vi i NCC synes det er svært spennende å kunne ta del i dette som en pilot på deler av jernbaneprosjektet for Bane NOR her i Drammen, sier prosjektleder i NCC, Dan Roger Pedersen-Hemma.  

batteri på byggeplassHer skal det blant annet bygges en trykkøkningsstasjon for brannvann og et teknisk bygg, ved den nye Drammenstunnelen som går fra Drammen sentrum til Kobbervikdalen. Arbeidet er en del av utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Når det nye dobbeltsporet står klart høsten 2025, vil det være dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. 

Både gravemaskin, heisekran og en del småelektrisk utstyr får sin kraft fra batteriene. Batteriene sørger også for lys og varme i brakkeriggen på anleggsplassen. 

2 x 576 kWh

De mobile batteriene fra Skagerak Energi er foreløpig et pilotprosjekt, men energikonsernet står klar til å skalere opp. Fra tidligere av har batteriene vært i drift ved ulike VA-anlegg i Skien, samt ved byggingen av E18 i Porsgrunn. Batteriene har også hatt helgejobb på festival. 

Ved Gulliksrud i Drammen står to 576 kWh store batterier klare til å pøse ut ren, fornybar kraft til anleggsplassen.

– Dette utgjør jo en stor gevinst for miljøet, og vi i Skagerak Energi er glade for å se nytten av løsningen vår, sier Hadland. anleggsplass