I skyggefulle omgivelser ved den gamle sekundærstasjonen på Hauen står Gunnar Knudsen litt bortgjemt under trekronene. Nå skal han frem i lyset igjen, om ikke bokstavelig talt, så i det minste med foredrag over to dager i Ibsenhuset i Skien.

La grunnlaget for det moderne Norge

- Vi ønsker å trekke Gunnar Knudsen frem fra glemselen. Han var en politiker som la grunnlaget for det moderne Norge, erklærer Venstre-nestor Odd Einar Dørum.

Venstre var det toneangivende partiet tidlig på 1900-tallet, og Knudsen var deres mest toneangivende politiker som finansminister i Christian Michelsens samlingsregjering i 1905, og som statsminister fra 1908 til 1910 og 1913 til 1920.

Dørum konstaterer at Knudsen opererte på mange arenaer, både som gründer, industrieier, politiker og statsmann. Han er ikke Norges eneste statsminister med skipsrederbakgrunn, men utdanningen ser han utrolig nok ut til å være alene om.

- Så langt vi har funnet ut er han den eneste statsministeren som har bakgrunn som ingeniør, sier Dørum.

Todagersseminar under Forskningsdagene

Det er under Forskningsdagene 2018, nærmere bestemt den 26. og 27. september, at det er klart for et eget Gunnar Knudsen-seminar. Seminaret er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Skien kommune, Telemark museum, Borgestad-familien, Venstre og Skagerak Energi.

Statue av Gunnar Knudsen- Gunnar Knudsen var initiativtager til både Laugstol Bruk og Skiensfjordens kommunale kraftselskap som begge har direkte bånd til Skagerak Energi. Av den grunn omtaler vi ham gjerne som grunnleggeren av selskapet vårt, sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt, Kristian Norheim.

Sikret offentlig eierskap

Den eneste statuen av Gunnar Knudsen er den omtalte på Hauen. Den er reist til minne om grunnleggeren av SKK (Skienfjordens kommunale kraftselskap). Det kan virke paradoksalt siden Knudsen innsats som statsminister nok har hatt større betydning for utviklingen av norsk vannkraft- og industriutbygging enn SKK i beskjedenhetens navn tross alt har hatt.

I hans regjeringsperiode ble konsesjonslovene av 1909 og 1917 vedtatt. Lovene etablerte det regimet som gjelder den dag i dag, hvor de bærende prinsippene er at offentlig eierskap av vannkraften har fortrinnsrett, og at Staten kan overta privateide vannkraftverk etter et gitt antall år vederlagsfritt via den såkalte hjemfallsretten.