Samfunnet trenger mer fornybar energi. Greenstat går nå sammen med Skagerak Kraft for å utvikle en solcellepark i Lågendalen i Vestfold. Solcelleparken er første skritt i retning av det som kan bli en større satsning på solkraft for de to fornybarselskapene.

Gjennom det felles selskapet Engene Solar planlegger de å bygge det første pilotanlegget i Hvarnes i Larvik kommune. Solparken har en makskapasitet på 6,1 mega watt peak (MWp). Parken vil produsere opp mot 6,5 GWh årlig, noe som vil dekke årsforbruket til om lag 325 norske husstander. 

- Samarbeidet med Skagerak Kraft er noe vi ser fram til. Veksten i solcellebransjen i Norge vil være betydelig de neste årene og det vil derfor være viktig å ha gode samarbeidspartnere for utbygging av solcelleparker. Som en del av solsatsningen til Greenstat har vi allerede sikret oss flere tomter i Norge for utbygging av slike prosjekter, sier Sebastian Farmen, daglig leder i Greenstat Energy Installation.

9300 paneler på bakken

Konsesjonssøknaden er sendt til NVE. Partene avventer behandlingen, men ser for seg en rask prosess dersom planene blir godkjent.

Tomten klargjøres nå for bygging. Avhengig av tiden for konsesjonsbehandling i NVE kan solparken kobles til nettet og produsere fornybar energi allerede neste høst, sier Sebastian Farmen.

Området er en tidligere sagbrukstomt som har ligget ubrukt i 20 år. Parken vil ikke legge beslag på naturområder som kan anvendes til andre formål som landbruk eller friluftsliv. Den er nærmere 50 mål og vil kunne gi plass til 9300 bakkemonterte solcellepaneler. 

Engene Solar er partenes første samarbeid. Greenstat har til nå levert solcelleanlegg til både privat- og bedriftsmarkedet. Med byggingen av solcelleparken er de i gang med å utvikle sin egen portefølje av kraftproduksjon i Norge.  

Mer fornybar kraft

Skagerak har erfaring fra et testanlegg med solceller og batteri på Skagerak Arena og har en eierandel i Isola Solar som satser på solenergi på større tak. Ikke minst har også kompetansemiljøet i Skagerak Energitjenester levert tjenester inn til dette segmentet over lengre tid. 
- Samfunnet trenger mer fornybar kraft, og sol vil være en viktig del av den fremtidige energimiksen. Vi tror på potensialet i solproduksjon, samtidig som økt lokalproduksjon av kraft gir en bedre utnyttelse av strømnettet, sier Kristil Håland Helgerud, leder for strategiutvikling i Skagerak Kraft.

Greenstat og Skagerak Kraft går hver inn med en eierandel på 48,25 prosent i Engene Solar, og vil bidra med energi- og kraftmarkedskompetanse i det nye selskapet. Tidligere grunneier går inn med 3,5 prosent.

En del av Greenstats mål er å bedre energibalansen i Norge og tilføre større mengder med fornybar energi fra både vindkraft, solkraft og produksjon av grønt hydrogen. Skagerak Kraft har produsert og levert ren fornybar kraft i over 100 år, og bruker sin kompetanse til økt produksjon av fornybar energi og bedre utnyttelse av energiressursene.