For kraftprodusenten Skagerak Kraft er situasjonen fortvilet, forteller avdelingsleder for driftsområde Grenland, Jan Olav Hagen.  Han har en fartstid på nær 40 år i energibransjen, og forteller om ekstreme forhold de siste dagene.  

– Dette er de merkeligste forholdene jeg har sett. Vi har gått fra å håndtere lav vannstand i magasinene våre, til nesten flom, alt i løpet av et par dager, sier han.  

Store nedbørsmengder tidlig denne uka fylte opp noen av de mindre magasinene i vassdraget: Det kom så mye regn at vannet gikk over kanten.  

– Dette er ikke noe dramatisk, men fortjener en forklaring. Grunnen til at dette vannet ikke brukes i kraftproduksjon er at det er en svært begrenset mengde med kraft vi kan få ut på strømnettet, forteller Hagen.  

Brann i Siljan 

Lørdag 17. juli brant det nemlig i nettselskapet Ledes transformatorstasjon Sørtveit i Siljan kommune. Komponenter til slike trafostasjoner er ikke hyllevare, men har en bestillingstid på rundt 18 måneder. Transformatorstasjonen er derfor ute av drift til en midlertidig løsning kommer på plass 21. oktober i år.  

Ifølge Statnetts direktiv kan de to kraftprodusentene i området, Skagerak Kraft og Løvenskiold-Fossum, sende inntil 4 megaWatt hver ut på strømnettet, inntil en ny midlertidig løsning er på plass om tre uker.  

– Det er en fortvila situasjon. Ved normaldrift på nettet kunne vi kjørt større produksjon på Kiste, og vi ville produsert kraft ved både Hogstad og Tokleiv, for å utnytte vannet som kommer. Dette er en situasjon som hverken Lede eller Skagerak Kraft ønsker – det er en fortvilet situasjon å se vann gå til spille nå som strømprisene er så høye, sier Hagen.  

menn vannmagasin