mannKonseptet innebærer bytting av containere med komprimert hydrogen og er fleksibelt slik at det kan benyttes både til transport og til andre formål.

– Dette er et ambisiøst og viktig prosjekt for å bidra til CO2-reduksjoner i Norge. Vi i Skagerak Energi har allerede kompetanse på lagring og distribusjon av gass i kontainere gjennom biogassaktiviteten vår. Hydrogen vil være en viktig energibærer og drivstoff for fremtidens grønne løsninger innenfor maritim- og landtransport. Vi gleder oss stort over å få bidra til å utvikle disse løsningene, sier senior forretningsutvikler Kjetil Dahl i Skagerak Energi. 

Hydrogendrevet lasteskip 

Gjennom Grønt Skipsfartsprogram har HeidelbergCement og Felleskjøpet utlyst et anbud for å forsyne grønt hydrogen til et nullutslipps-bulkskip. Skipet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein/grus på vei tilbake, og skal seile ved hjelp av utslippsfri grønt hydrogen i kombinasjon med rotorseil. Tidligere i vår valgte partene Egil Ulvan Rederi AS som rederi, og nå tildeles Statkraft og Skagerak Energi hydrogenleveransen i konkurranse med mer enn ti tilbydere.

– Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og produksjon av fornybart hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med våre strategiske ambisjoner. Denne tildelingen er en viktig milepæl i vårt arbeid med å etablere Statkraft som en ledende hydrogenprodusent i Norge og Sverige og passer godt inn i rekken av andre initiativer vi har på hydrogen til sjø- og landtransport, sier konserndirektør Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

– Dette er helt i tråd med vår nye vekststrategi og en viktig milepæl for oss. Vi er stolt over å ha blitt valgt som leverandør sammen med Statkraft, sier Jens Bjørn Staff, konsernsjef i Skagerak Energi.

– I arbeidet med å utvikle verdens første utslippsfrie bulkskip er vi glade for å ha fått med solide partnere i Statkraft og Skagerak Energi som energileverandører. Statkraft og Skagerak Energi er selskaper som vi er trygge på, og som har stor tillit i energimarkedet. Deres konsept med hydrogenproduksjon både på Vest- og Østlandet gir oss en stor driftsfordel når båten skal i trafikk, og gjør overføringsverdien i bruk av hydrogen til andre skip og segmenter større. Prosjekt "Greenbulk" er banebrytende for energinæringen og vi ser frem til å samarbeide med de i tiden fremover, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet og Knut Omreng Director, Logistics HeidelbergCement Northern Europe i en felles uttalelse.

Knutepunkt for hydrogen

Regjeringen har nylig lagt fram sitt veikart for hydrogen. Der skisseres konkrete ambisjoner om å etablere fem hydrogenknutepunkter innen maritim transport med mulighet for tilknytting av løsninger også for landtransport. Etablering av hydrogenproduksjon til denne fraktruten i Oslofjord-området kan danne basis for et slikt knutepunkt.

Statkraft og Skagerak Energi skal nå jobbe videre sammen med Grønt Skipsfartsprogram /DNV, HeidelbergCement, Felleskjøpet og rederiet Ulvan/Norwegian Ship Design for å detaljere ut konseptet og velge plassering av anlegget. Planen er at prosjektet skal være klart til investeringsbeslutning sommeren 2022 for å kunne starte leveranser høsten 2023.
________________________________________
For ytterligere informasjon:
Senior forretningsutvikler Kjetil Dahl, Skagerak Energi     Tlf: 920 60 952