Porsgrunn 23.8.2021

Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet ble første halvår i år 2540 millioner kroner mot 1062 millioner kroner samme periode i 2020. En gjennomsnittlig kraftpris på 36,8 øre/kWh, mot 10,6 øre/kWh i samme periode i fjor, er en viktig årsak til økningen.

Nettselskapet Lede, som skiftet navn fra Skagerak Nett 1. februar i år, økte inntektene som følge av høyere levert volum. Skagerak Varme økte også sin omsetning som følge av kaldere vintervær, men kunne også notere økt energisalg etter å ha signert flere nye kundekontrakter.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Skagerak-konsernet endte dermed første halvår i 2021 på 1 770 millioner kroner, mot 443 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultat etter skatt for konsernet ble 720 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2020 var 441 millioner kroner. Fjorårets resultat ble positivt påvirket av gevinst ved salg av aksjeposten i Fjordkraft. 

Høyt investeringsnivå

Konsernet har for tiden et høyt investeringsnivå innenfor nett- og kraftvirksomheten. Etter planen skal blant annet tre småkraftverk settes i drift det neste halvåret. 

Innenfor fjernvarmevirksomheten var investeringene på et normalt nivå, men før sommeren ble det klart at Skagerak Varme kjøper hele Skien Fjernvarme fra AT Skog og Løvenskiold Fossum.

Mye vannkraft gjør at kraftprisen svinger

- Vi opererer i en spesiell bransje hvor det er viktig å se de lange linjene. I fjor var kraftprisen historisk lav, mens vi i sommer har hatt historisk høye kraftpriser til denne årstiden å være, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff.

- Kraftprisen i Norge er ikke upåvirket av prisene i landene rundt oss, men siden vi er et vannkraftland er det fortsatt om det er tørt eller vått og varmt eller kaldt som er viktigst, sier han.

Flere nysatsninger siste halvår

I tråd med den nye strategien arbeides det for tiden aktivt med å utvikle nye vekstområder for konsernet.

Det siste halvåret er det offentligjort planer om å bidra til elektrifisering av byggeplasser ved å tilby en batteriløsning for elektriske anleggsmaskiner. Skagerak har også kjøpt seg inn i selskapet Isola Solar, som leverer bygningsintegrerte solenergiløsninger. Rett før sommeren ble det også kjent at Skagerak Energi sammen med Statkraft er valgt som leverandør av grønt hydrogen til nullutslippsskipet som HeidelbergCement og Felleskjøpet planlegger.

- Spennende tider

- Det er spennende tider for Skagerak-konsernet. Vi skal være på lag med en grønn framtid. Da er kanskje det viktigste å gjøre det vi har gjort i over hundre år, produsere og levere elektrisk energi. 

- Samtidig krever en klimanøytral framtid at samfunnet blir mer elektrifisert og større bruk av klimavennlige energibærere. Skagerak skal være med på denne omleggingen av samfunnet og samtidig skape nye arbeidsplasser, spesielt i våre områder, sier Staff.