Sommerprosjektet 2024 er preget av fornybarkonsernets nye strategi, med tittelen «Taktskifte for en grønn framtid». Studentene har i oppgave å se nærmere på noen av områdene i den nye konsernstrategien til Skagerak Energi, nemlig solkraft og utnyttelse av batteri i strømnettet. 

– Det er gledelig å se at interessen for fornybar kraft og bærekraft er stor, og vi sitter igjen med sju studenter som har ulik bakgrunn og erfaring, men som vi tror vil jobbe godt i team og komme med gode innspill til oss, sier HR-rådgiver Lisa Caley i Skagerak Energi. 

Hun kunne notere hele 179 søkere til stillingene, og var i utgangspunktet på jakt etter fire til seks studenter. 

– Vi landet på denne gruppen av sju masterstudenter, som skilte seg ut som virkelig gode kandidater til dette arbeidet.

Skagerak Energis sommerprosjekt

En sammensatt gruppe studenter er samlet for åtte ukers sommerprosjekt ved Skagerak Energis hovedkontor i Porsgrunn. Noen av dem kommer fra Porsgrunn, Larvik og Skien, mens andre er innlosjert i studenthybel denne sommeren. 

Jenny Kogstad (24) er fra Porsgrunn, men studerer i Trondheim. Hun har en bachelor i fornybar energi, og tar en mastergrad i bærekraft, arbeidsmiljø og sikkerhetsledelse. Kornelia Tufte Johansen (25) fra Skien, har en Bachelor i organisasjonspsykologi, og er i gang med en Master of Management innen strategi og internasjonal business i Lisboa, Portugal.

– Energi er vår tids problem og løsning, og det er veldig spennende å se hvordan det jobbes i energibransjen, sier Johansen. 

Nora Nykkelmo Ulvang (25) fra Oslo er i gang med en mastergrad i industriell økonomi i Trondheim. Hun synes det er spennende å bli bedre kjent med kraftbransjen. Henrik Fuglenes Mathiesen (24) fra Asker er enig i det. Han studerer ved Norges handelshøgskole i Bergen på fjerde året. 

– Energiomstillingen vi skal gjennom er vår generasjons største utfordring. Det gir også spennende forretningsmuligheter, og som økonom synes jeg det er ekstra spennende å bli kjent med energibransjen, sier han. 

Kristian Hjelm-Hansen (26) fra Trondheim er utdannet siviløkonom fra NHH og studerer ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Også Julie Skaadel Behring (22) fra Skien har interesse for jussen i energibransjen. Hun studerer juss ved Universitetet i Oslo, og er over halvveis i løpet. 

– Fra et juridisk perspektiv er utviklingen i kraftbransjen veldig interessant. Lovverket er satt, samtidig som samfunnet trenger raske og nye løsninger på utfordringer vi står ovenfor, sier Behring. 

Oda Ludvigsen (26) fra Larvik har hele to bachelorgrader i ryggsekken, og er i gang med en master i naturforvaltning ved NMBU. Hun synes det blir interessant å se hvordan større bedrifter jobber med bærekraft i praksis. 

– Nettopp denne miksen av fag og interesser kan gi oss nye perspektiv og verdifulle innspill i arbeidet med å realisere strategien vår, sier Lisa Caley i Skagerak Energi. 

Skagerak Energi har hatt sommerstudenter i flere runder siden sommeren 2019. I løpet av sommeren får studentene er god innføring til bransjen, med alt fra produksjon av vannkraft og fjernvarme, samt distribusjon av elektrisk energi i strømnettet eller i mobile batterier. De får også tilgang til et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energibransjen. 

Jobb i energibransjen

Flere tidligere sommerprosjekt-deltagere har i dag fast stilling eller trainee-plass i konsernet.

– Det at studentene jobber i tverrfaglige team gir dem en forsmak på arbeidslivet. Vi setter pris på samarbeid, kreativitet og skaperkraft, og for den rette studenten kan Sommerprosjektet være en vei inn i energibransjen, sier HR-rådgiver Lisa Caley. 

Vil du se mer av hva studentene jobber med? I sommer tar de over storyen til Skagerak Energi på instagram - følg dem gjerne!