Grenlandsporten måler hele 930 dekar, og med sol på samtlige tak som bygges i næringsparken kan det produseres mer energi her enn i et vannkraftverk.

Regnestykket er enkelt, men tas med et forbehold om at samtlige næringsbygg dekkes av solcellepanel på taket.  

– Dersom alle tak som bygges i Grenlandsporten dekkes av solceller snakker vi om 300 000 kvadratmeter, sier daglig leder Terje Rønning i Grenlandsporten. 

Om alle takflatene utnyttes til energiproduksjon kan det gi en årsproduksjon på hele 50 GWh, noe som tilsvarer forbruket til 2500 eneboliger, forteller Stian Nilsen i Skagerak Energitjenester. I tillegg har området terrengareal som er ypperlig til formålet.

byggeplass vei

Produserer sin egen energi

Målsettingen til Grenlandsporten er at næringsområdet skal bygges ut med mest mulig egenprodusert fornybar energi. Grønn utvikling som gir gevinst for leietagere og tomtekjøpere. 

Grenlandsporten har nylig gått sammen med Skagerak Energitjenester, et datterselskap hos kraftprodusenten Skagerak Kraft, for å se på mulighetene for fornybar energi på området. 

– Ved å se på området under ett og optimalisere produksjon og forbruk på tvers av interessenter oppnår man en mye høyere gevinst enn om hver og en tenker på sitt eget. Dette er avanserte løsninger som Skagerak Energitjenester bygger opp i disse dager og som vil sikre en jevnere belastning på strømnettet og er en kommersielt gunstig løsning for utbyggere, sier konstituert daglig leder Stian Nilsen i Skagerak Energitjenester. 

Skagerak-konsernet har i lengre tid fokusert på grønne næringsareal og er i kontakt med flere tomteeiere i Vestfold og Telemark. 

– Det er viktig for oss å legge til rette for en grønn næringspark helt fra starten av. Noen bygg vil være selvforsynt med strøm, andre kan ha store takareal, men lavt forbruk, og kan bidra med strøm til naboen, sier utbyggingsleder Erik Lønnebakke i Grenlandsporten. 

– Med mest mulig egenprodusert strøm unngår vi å belaste strømnettet og trafoer, og ikke minst kan man spare stort på strømregningen, og faktisk tjene penger på å selge overskuddsstrømmen, sier daglig leder i Grenlandsporten, Terje Rønning.

Stian Nilsen i Skagerak Energitjenester forteller at naboer i Grenlandsportens område kan handle kortreist strøm til spotpris, men kan spare på nettleien dersom alle naboene kobles sammen bak en og samme strømmåler, i et slags energisamfunn. Dette er løsninger som ikke er bygget ut i dag, men som Skagerak Energitjenester vil bidra til. 

Optimaliserer for hver enkelt

Denne høsten starter arbeidet med å bygge Statens Vegvesens nye kontrollstasjon. 

Også en energistasjon, kollektivterminal og bevertning er under oppseiling. Grenlandsporten har også planer om å etablere en dagligvareforretning for Langangens befolkning og veifarende langs E18.

Skagerak Energitjenester er tatt med i prosjektet i en tidlig fase, og bidrar med beregninger og tilrettelegging for økt lønnsomhet for egenprodusert strøm, og energioptimalisering av de fremtidige byggene på tomta. 

– Vi kommer inn allerede i prosjektfasen sammen med utbygger og entreprenør, og tar med oss kontakter og markedskunnskap som gjør at vi kan optimalisere hvert enkelt bygg og hele næringsparken som helhet ut fra hvordan markedet fungerer og hva som er best i hvert enkelt tilfelle, sier Nilsen. 

Målet for begge parter er å få så mye egenprodusert kraft som mulig. 

– Det høres kanskje rart ut at en kraftprodusent skal jobbe for et lavest mulig energiforbruk, og høy grad av egenprodusert kraft, men slik er det altså. Vår rolle er å ta del i samfunnsutviklingen, og deler vår kompetanse om krafthandel og markedet med våre kunder. Vi får gjort en enda bedre jobb med energieffektivisering når vi kommer inn tidlig, slik vi gjør hos Grenlandsporten. De tar energiutfordringen på alvor, og rigger seg for framtida, sier Stian Nilsen i Skagerak Energitjenester. 

Lading og kollektiv

Foruten sol på tak vurderer også utbyggerne i Grenlandsporten fjernvarme og bergvarme for hele feltet. 

– Vi ser at samfunnet går i den retningen, da kan vi ikke bygge med gamle løsninger. Grenlandsporten skal være framoverlent og bygges i takt med det grønne skiftet - fordi markedet krever det - kunder krever det, sier Rønning. 
Grenlandsporten ligger mellom Larvik og Porsgrunn, og vil bli et sentralt logistikkpunkt for reisende langs E18. 

– Varetransport, lager og logistikk søker seg ofte til hovedakser for trafikken. Vi er regulert for plasskrevende varer og storhandel, og skal også bygge opp bevertning og veiservice, en truck diesel kollektivterminal, blant annet, sier Rønning.

Grenlandsporten får også en kollektivterminal, og vil bygge ladeplass med 30 punkter.