Skagerak Energis lærlinger Arvin Doriani og Emma Marie Hansen har begge bestått fagprøven i IKT-servicefaget. Doriani har i tillegg fagbrev i elektrofag. Nå er han på vei over i en ny stilling som rådgiver innen IKT hos Norges Bank.

– I Korona-tider er slike faste jobber ekstra attraktive, og vi er veldig stolte på Arvins vegne. Han har lært mye hos oss, på servicedesken, i Slagen og på Enger, og sitter på mye kompetanse. Det er fint at denne kompetansen verdsettes av andre, også av arbeidsgivere som Norges Bank, sier avdelingsleder Stein Ove Røv i DigiTek plattformtjenester. 

Emma har fortsatt læretid i Skagerak Energi, og blir i konsernet til september. Da kommer en ny lærling inn på laget, samtidig som Jonas Risanger Rød er i full gang med sitt læringsløp i DigiTek. 

– Vi har fantastisk flotte lærlinger, og det er en helt bevisst satsning fra vår side. Vi har et samfunnsansvar, og det må vi ta, sier Røv. 

Nysgjerrighet

Lærlingene innehar ulike og helt spesielle egenskaper – og er ofte nysgjerrige. Det setter Røv stor pris på.  

– Lærlingene stiller oss gode spørsmål og har mye kompetanse. Nysgjerrigheten deres tilfører oss mye, sier han.  

Verdifull ressurs 

Lærlinger i DigiTek behandles som ansatte, forteller Stein Ove Røv. 

– Vi følger fagplanen, men ellers er de på jobb på helt lik linje som andre. Vi ønsker at de opplever mestring, lærer å bli trygge på seg selv, og får gode holdninger i arbeidslivet. 

Konsernets sterke fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig, også i IT-bransjen, forteller han. 

– IT-bransjen er blant bransjene der folk brenner fortest ut. Vårt mål er at lærlingene våre lærer mye, kjenner mestring og verdsetter verdiene vi har i Skagerak. I vår visjon om velferd, vekst og utvikling er det viktig at ansatte og lærlinger trives og har et godt arbeidsliv. Summen av dette gir et sterkere Skagerak, sier Røv.