Air Liquide Skagerak har det siste året doblet bemanningen av driftsstaben fra to til fire medarbeidere. De arbeider blant annet med å kontrollere og vedlikeholde det stadig økende antallet fyllestasjonene hvor kjøretøy kan fylle biogass.

- Da må vi selvsagt kjøre på biogass, og det er helt problemfritt, sier drifts- og HMS-leder Kristian Lund.

Fossilfritt uten rekkeviddeangst

Tre av fire biler er dermed av typen Volkswagen Caddy Maxi med gasstank som fylles med biogass. Det er fullgode alternativer til fossilbiler og ikke minst elbiler.

- Vi har ikke rekkeviddeangst for å si det slik. Jeg har kjørt fra Porsgrunn til Haugesund og tilbake uten å fylle.

Om det skulle være langt til en fyllestasjon trenger medarbeiderne i Air Liquide Skagerak uansett ikke være engstelige. Bilene har en liten bensintank slik at man rekker problemfritt frem til neste bensinstasjon om gasstanken går tom.

-Vi er jo jevnlig innom fyllestasjoner i jobben vår, så bensintanken fylles bare i forbindelse med årlig vedlikehold av kjøretøyet.

Nye fyllestasjoner i Sande og på Svinesund 

Selskapet har nå til sammen 19 anlegg for distribusjon av gass spredt over hele Østlandet. 8 av disse er fyllestasjoner for biogass som ukentlig kontrolleres. Det nyeste fyllestasjonen er på Borgerskogen i Stokke, hvor det nå også er mulig å fylle flytende biogass til tyngre kjøretøyer, i tillegg til komprimert biogass. Rundt nyttår kommer settes to nye fyllestasjoner i drift i Sande og ved Svinesund.

- Vi har døgnkontinuerlig vakt og det er minimum et par utrykninger i uken. Det er ikke noe problem med gassbilene. De er pålitelige og romslige så vi får med oss det vil skal, sier Lund.

Air Liquide Skagerak har ingen stor bilpark, men av de totalt seks bilene går fire på biogass. Planen er å få en hundre prosent klimanøytral bilpark når de to gjenværende fossilbilene fases ut.