Energi er fremtidens satsingsområde. Verden trenger mer ny fornybar energi og energibransjen trenger ny arbeidskraft. Skagerak konsernet tar derfor hvert år inn nye lærlinger til energimontør- og energioperatørfagene.

Lærlinger hos Lede

Energimontøren jobber med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når frem til forbrukeren. Energimontørens jobb er å bygge og vedlikeholde el- og fibernett, rette feil, reparere linjer, kabler og transformatorer. Våre montører arbeider i Lede.

Lærlinger hos Skagerak Kraft

Energioperatøren jobber med å overvåke, drifte og vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning ved våre kraftverk. Energioperatøren må kunne feilsøke på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg. Våre operatører arbeider i Skagerak Kraft.

Lærlinger hos Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS

Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene digitalisering, IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele konsernet. IKT-servicefag er en utdanning som gir kompetanse i drift og support av datasystemer. Som lærling i IKT-servicefag får du være med å løse oppgaver som er basert på IT-løsningene våre. Du vil arbeide mye med support av ulike typer programvare, skytjenester og PC/Laptop, Nettbrett og ulike typer endepunkts utstyr.

Spennende arbeidsoppgaver og god oppfølging

Hva kan vi tilby deg som lærling?

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en av samfunnets viktigste bransjer.
  • Muligheter for lærlingplass flere steder i Telemark og Vestfold.
  • Oppfølging fra egen veileder i læretiden.
  • En arbeidsgiver med HMS som satsingsområde.
  • Lønn i henhold til tariff, i tillegg til ordnede lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår.

Hva kan et fagbrev bety for deg?

  • Du får en fagutdanning som gir deg mulighet til å arbeide med fornybar energi.
  • Du har gode muligheter for fast jobb etter læretiden.
  • Med fagbrev står du sterkt i arbeidsmarkedet. Om du senere vil gå videre har du et godt utgangspunkt for videre utdanning.

Opptakskrav: For å søke lærlingplass i Skagerak konsernet må du ha bestått eksamen fra elektro- eller IT-fag i videregående skole.

Skagerak annonserer inntak av lærlinger hvert år i januar under "Ledige Stillinger", med oppstart påfølgende høst.