Trygghet og goder

Mennesker er Skagerak Energis viktigste ressurs. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av høy trivsel, og vi skal oppnå null personskader. Et godt liv handler om mer enn jobb. Derfor skal Skageraks medarbeidere ha mulighet til å balansere arbeid og fritid. Skagerak Energi har gode og fleksible arbeidsordninger.

 • 12

  Foreldrepermisjon

 • 12

  Gode pensjonsordninger og AFP

 • 12

  Forsikringsordninger

 • 12

  Livsfaseorientert personalpolitikk