Som forvalter av kritisk infrastruktur, har vi i Skagerak Energi et stort ansvar. Ansvaret dreier seg ikke bare om hva vi gjør i dag, her og nå, men også om hvordan vi kan bidra til å utvikle framtidas samfunn i en mer bærekraftig retning. 

Våre forventninger til deg

Hos oss har vi et mangfold av mennesker. Det er vi naturligvis veldig glade for! Imidlertid er det noen fellesnevnere som karakteriserer oss og vår kultur. Foruten at vi jobber mot en felles visjon, kjennetegnes vi av et miljø som er:

  • Kompetent: Samfunnet forventer at vi er gode og at vi leverer kvalitet. Det betyr at vi må jobbe sammen, lære av hverandre, utvikle kompetansen vår – og stadig være villig til å sette oss nye, ambisiøse mål.
  • Ansvarlig: Hos oss handler det om å forvalte fornybare ressurser på en best mulig måte, både for dagens og morgendagens samfunn, men også om å ta vare på mennesker og skape trivsel på jobb.  
  • Nyskapende: Det ligger i ryggmargen vår å utvikle oss, våre tjenester og produkter, og på den måten også bidra til å utvikle samfunnet. Endringsvilje, samarbeid og nysgjerrighet er avgjørende for at vi lykkes.   

Eller sagt på en annen måte: Vi verdsetter hjernekraft, handlekraft og skaperkraft. Kjenner du deg igjen i dette? I så fall har du den superkraften vi leter etter! 

Hva du kan forvente av oss

Hos oss får du ikke bare en jobb med mening. Du kan også forvente at vi investerer i deg og din kompetanse. Hos oss vil du utvikle deg, faglig så vel som menneskelig. I Skagerak Energi blir du del av en læringskultur, der vi heier på utvikling, initiativ og kreativitet. 

I Skagerak Energi har vi et arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og mye engasjement. Det ser vi av medarbeiderundersøkelsene våre. Faktisk er vi helt i norgestoppen på trivsel på arbeidsplassen, og det er en posisjon vi er veldig stolte av og legger ned mye ressurser i å opprettholde. 

Hos oss har vi respekt for hverandre, vi er inkluderende og vi tror på fleksibilitet i hverdagen. Vi er opptatt av hele mennesket, ikke bare deg som arbeidstaker. Vi strekker oss langt i å legge til rette for en god balanse mellom privatliv og jobb, noe vi tror er en viktig årsak til at folk trives og blir lenge i Skagerak Energi.   

Ikke minst er vi en trygg arbeidsplass. Det gjelder hele veien, fra det konkrete HMS-arbeidet til våre solide eiere. Vi har et langsiktig perspektiv i jobben vår.    

Vil du vite mer? Ta en titt på vår liste med trygghet og goder som vi i Skagerak Energi kan tilby deg. Eller kanskje finner du svar på det du lurer på her: Det du kanskje ikke tør å spørre om