Skagerakkonsernet tar inn lærlinger hvert år. Vi tar inn lærlinger til:

 • Energioperatørfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Informasjonsteknologifaget
 • Energimontørfaget

To jenter i samtale​​​​​Verden trenger mer ny fornybar energi og energibransjen trenger ny arbeidskraft. Skagerak konsernet tar derfor hvert år inn nye lærlinger til flere fagretninger.

Lærlinger hos Skagerak Kraft

Energioperatøren jobber med å overvåke, drifte og vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning ved våre kraftverk. Energioperatøren må kunne feilsøke på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg. 
Industrimekanikeren vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr, skifter deler på maskiner og bygger dem om. Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.
Våre operatører og mekanikere arbeider i Skagerak Kraft.

Lærlinger hos Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS

Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene digitalisering, IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele konsernet. Informasjonsteknologifaget er en utdanning som gir kompetanse i og om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering. Som lærling i Informasjonteknologifaget får du være med å løse oppgaver som er basert på IT-løsningene våre. Du vil arbeide mye med support av ulike typer programvare, skytjenester og PC/Laptop, Nettbrett og ulike typer endepunktsutstyr.

Lærlinger hos Lede

Energimontøren jobber med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når frem til forbrukeren. Energimontørens jobb er å bygge og vedlikeholde el- og fibernett, rette feil, reparere linjer, kabler og transformatorer. Våre montører arbeider i Lede.

Spennende arbeidsoppgaver og god oppfølging

Hva kan vi tilby deg som lærling?

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en av samfunnets viktigste bransjer
 • Muligheter for lærlingplass flere steder i Telemark og Vestfold
 • God oppfølging av kompetente kollegaer i læretiden
 • En arbeidsgiver med stort fokus på HMS; sikkerhet, godt arbeidsmiljø og varsom behandling av naturen
 • Ryddige og trygge lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår

Hva kan et fagbrev bety for deg?

 • Du får en fagutdanning som gir deg mulighet til å arbeide med fornybar energi og være på lag med en grønn framtid
 • Du har gode muligheter for fast jobb etter læretiden
 • Med fagbrev står du sterkt i arbeidsmarkedet. Om du senere vil gå videre har du et godt utgangspunkt for videre utdanning

Vi ønsker at du:

 • Har gode resultater fra relevante fag i videregående skole
 • Har gode holdninger innen Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Er strukturert, positiv og serviceinnstilt
 • Er motivert, engasjert og lærevillig

Skagerak annonserer inntak av lærlinger hvert år i januar / februar under "Ledige Stillinger", med oppstart påfølgende høst.