Smart stømbruk

Forbruket av strøm går opp og behovet for en bedre fordeling av strømforbruket øker.