Hvorfor kan vi ikke bare ruste opp vannkraftverkene?