Hvorfor engasjerer Skagerak Energi seg i vindkraft?