Elektriske kjøretøy vil spille en nøkkelrolle i overgangen til ett helelektrisk samfunn med sitt enorme potensiale når det gjelder lagring av energi og fleksibilitet i forhold til lading.

Skagerak sin åpen plattform ønsker å samle en rekke elektriske kjøretøymodeller til sammen å være ett felles virtuelt kraftverk. Ett virtuelt kraftverk er ett digitalt distribuert kraftverk som samler distribuerte ressurser og kan omsette denne kraften/fleksibiliteten på markedsplasser. Fleksibiliteten som blir aggregert opp vil forvaltes best mulig inn mot balanserings- og energimarkedene slik at du sitter igjen med høyest mulig fortjeneste. 

Løsningen kan være aktuell for:

- Lade operatører
- Flåteeiere
- Strømleverandører
- Nettselskap

 

Prosjektet er en pilot for testing av en åpen plattform, som aktører i markedet kan benytte for å tilby deltagelse i fleksibilitets markedet ved å stille elbilen tilgjengelig for styring.

 

Last ned APPEN