– Vi skal bli en brobygger for elektrifiseringen av norsk bygg- og anleggsbransje, fastslår Kenneth Andersen, forretningsutvikler i Skagerak Energi. 

Hittil har satsingen på utslippsfrie anleggsplasser blant annet blitt hindret av manglende kapasitet på strømnettet rundt omkring i landet. Løsningen til Skagerak Energi og Circle K Norge er å transportere energi til der den trengs i store batterikontainere. 

På den måten kan elektriske gravemaskiner og andre anleggsmaskiner lade uten tilgang til strømnettet.

– Så lenge det går en vei dit, kan vi levere energi nesten hvor som helst i Norge. Og når batterikontainerne går tomme, henter, lader og leverer vi dem tilbake. Slik blir målet om utslippsfrie byggeplasser endelig oppnåelig, sier Anders Kleve Svela, som leder E-Mobility-enheten i Circle K Norge.

Spår disruptiv effekt

En rekke pilotprosjekter er gjennomført med støtte fra Enova. Nå skal Skagerak Energi og Circle K videreutvikle og skalere opp satsingen sammen. Kenneth Andersen tror det nye tilbudet vil ha en disruptiv effekt i bransjen.

Om batterikontainerne

  • Utviklet av Skagerak Energi.
  • Ladekontainere med batterier på 576 kWh kapasitet, med mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens løsninger.
  • To batterier kan kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1152 kWh. Til sammenligning tilsvarer dette forbruket til en leilighet på 120 m2 i én måned.
  •  Skagerak Energi leverer en komplett løsning for hele prosessen, fra lading til batteribytte. Dette er verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen.

– Hittil har ikke staten og kommunene klart å stille klare krav til dekarbonisering av anleggsplassen. Ambisjonene har vært der, men tilgangen på fornybar energi har vært en bremsekloss. Nå forandrer alt dette seg, og det er opp til byggherrene, særlig de offentlige, å gripe sjansen som ligger der, sier Andersen.Batterikontainer på Circle K stasjon

Flere stiller utslippskrav

Hvert år står bygg- og anleggsbransjen ansvarlig for om lag to millioner tonn CO2-utslipp i Norge. Globalt kommer nesten 40 prosent av verdens totale utslipp fra bygg og anlegg, ifølge FN. Kjetil Rasmus Bang, som har storkundeansvar i Circle K Norge, merker at markedet nå er i ferd med å endre seg.

– I stadig flere anbud, særlig fra aktører som Statens vegvesen, stilles det nå krav om å redusere utslipp på byggeplassen. Hjulene er i bevegelse, og nå gir vi gass, sier han.

Bang forteller at samarbeidet styrker både Skagerak Energi og Circle K Norge.

– De stiller med banebrytende teknologi, vi stiller med et av de råeste salgs- og distribusjonsapparatene i Norge. Sammen har vi kompetanse og muskler til å skalere opp og rulle ut den nye ladeløsningen dit hvor behovet er. Samtidig får kundene nå tilbud om alle typer energi på ett og samme sted, noe som gjør hverdagen enklest mulig for dem, sier han.
Batteri på lastebil