Skagerak Energi gikk i 2021 inn på eiersiden i solsatsningen Isola Solar.  

Les mer om satsingen sammen med Isola her.

Isola Solar

Isola Solar: Isola Solar AS er et selskap i Isola-gruppen. Isola Solar spesialiserer seg på integrerte solpanel for tak og vegg samt helhetlig solcellesystem for flate tak, og er Isolas satsing innen solenergi. 

Skagerak Energi: Skagerak Energi har i over 100 år sørget for lys og varme i hus og hjem, og levert kraft til den industrielle utviklingen. 

Sol-prosjekt: I 2021 skal Skagerak, TGN Energy AS og Isola realisere ett av landets største bærekraftprosjekter for Revac AS utenfor Tønsberg 

Fornybarløsninger er etterspurt i nye byggeprosjekter. Isola Solar tilbyr nye, teknologisk ledende løsninger for dette markedet, ved å installere solcellepanelene inn i tette tak og vegger. Skagerak Energi ser frem til å bidra aktivt med energimarked- og kraftsystem-kompetanse i den nye satsningen. 

- Ved å kombinere høyeffektiv solproduksjon fra tak og fasade med energioptimalisering både foran og bak måleren, mener vi at vi skal kunne levere et meget konkurransedyktig sluttprodukt for næring og forbrukermarkedet, sier Pål Trygve Nilsen, leder for teknisk salg elektrifisering Norden, i Skagerak Energi. Han er også styremedlem i Isola Solar.