I pilotprosjektet, som er støttet av Enova, tilbyr Skagerak Energi en digital plattform som tilgjengeliggjør og utnytter elbiler som en fleksibel ressurs i strømnettet. Det er ikke behov for noen investeringer utover den hardwaren elbileier allerede har.

Ved å stille elbilen til disposisjon for styring og kontroll av ladetidspunkt bidrar man til større fleksibilitet i strømnettet, samtidig som behovet for ytterligere utbygging av nettet reduseres. 

Samarbeider med Jedlix

Partnerskapet med Jedlix muliggjør en skreddersydd løsning for det norske markedet som raskt kan implementeres. Prosjektet skal se på muligheten for å utvikle en åpen plattform som alle aktører i markedet kan benytte seg av for å tilby aktiv deltagelse i fleksibilitets markedet ved å stille elbilen tilgjengelig. Jedlix sin plattform er testet ut i flere andre markeder og gir oss mulighet til en rask implementering i Norge.

Plattformen som leveres vil bestå av to hoved komponenter:

Om Jedlix

Jedlix utvikler og drifter Vehicle-to-Grid Intergration (VGI), en plattform som optimaliserer lading og utladning av elektriske kjøretøy, samtidig som det balanserer strømnettet. Jedlix samarbeider med ulike aktører for å redusere kostnadene ved å eie elektriske kjøretøy, skaper verdier av fleksible ladeløsninger og balanserer strømmarkedet, ved hjelp av fornybare kraftkilder.  

 1. Den første er ladetjenesten som vil gi elbil eiere, flåteeiere og ladeoperatører tilgang til å melde inn ressurser. Det kan være ladestasjoner eller elbiler. For elbiler som er utstyrt med en «connected service» fra fabrikk og som kan styre lading trengs det ingen installasjon av hardware for å kobles til plattformen. Det er forventet at alle bilprodusenter vil tilby dette.
   
 2. En annen fordel med å hente data direkte fra bilen er tilgang til informasjon om batteriets status (hvor mye kapasitet er tilgjengelig) og tilgjengelig effekt på ladepunktet. Batteristatus er viktig informasjon for å kunne optimalisere lading. Denne informasjonen får man ikke innhentet ved å benytte de ladestasjoner som finnes på markedet i dag.

Plattformen vil på bakgrunn av tilgjengelig informasjonen være i stand til å aggregere opp alle elbiler i ett område og lage en optimalisert ladeplan for alle kjøretøy basert på strømpris, nettbelastning og priser i de ulike markedene. 

En åpen plattform for styring og kontroll i forbindelse med lading av elbiler er mer samfunnsøkonomisk, enn at mange aktører utvikler egne løsninger.

Teknologisk innovasjon

 • Digital åpen plattform som utnytter elbil for effektutjevning i strømnettet
 • Økt utnyttelse eksisterende nett
 • Verdiskapning for sluttkunder

Kompetanseutvikling

 • Se på lading av elbil som en ressurs i kraftsystemet
 • Bidra til energisystemløsninger som skaper verdi for kunder
 • Realisert spredning av teknologi
 • Tjenesten som skal tilbys vil basere seg på programvare som er under utvikling og brukt i noen andre europeiske prosjekter.

Videre utvikling og videre spredning

 • Ved hjelp av avanserte algoritmer og maskinlæring vil denne tjenesten aggregere opp elbiler som skal lades og forutsi ladebehov geografisk i områder og optimalisere denne til det beste for distribusjonsnettet, og med tanke på pris for kunden (elbileieren).

Last ned APPEN