Sol- og vindkraft – energi for framtiden

Kraften fra sol og vind kan utnyttes bedre. Skagerak Kraft utvikler, bygger og drifter solkraftanlegg og ønsker å gjøre det samme innenfor vindkraft. Vi er på jakt etter tomter som egner seg til klimavennlig energiproduksjon, gjerne der sol- og vind kan kombineres til hybride kraftverk.