De svært høye kraftprisene gjør at Skagerak Energi nær dobler sitt halvårsresultat sammenlignet med fjoråret. Samtidig har konsernet i perioden hatt en svært lav kraftproduksjon, grunnet veldig lite nedbør og tilsig av vann. Resultatet etter skatt for første halvår 2022 ble 1,4 milliarder kroner. Konsernet avsatte i samme periode 1,6 milliarder kroner i skatter som vil bli betalt til det offentlige. 
Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet ble første halvår i år 4317 millioner kroner mot 2540 millioner kroner samme periode i 2021. En gjennomsnittlig kraftpris på 163,0 øre/kWh, mot 48,0 øre/kWh i samme periode i fjor, gjør at inntektene økte selv om produksjonen ble redusert med 37 prosent.

Vil ha ny produksjon inn i kraftsystemet

- Resultatet er preget av de svært urolige tidene i de internasjonale energimarkedene og av en vedvarende lang periode med tørt vær i det sørlige Norge. Selv om resultatet isolert sett er bra for Skagerak, er den ekstraordinære situasjonen vi står oppe iblant annet et uttrykk for en ubalanse i energimarkedet som ikke er bærekraftig over tid. Med den pågående elektrifiseringen av samfunnet viser situasjonen behovet for å få inn ny produksjon og ny overføringskapasitet i det norske kraftsystemet, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff.

Resultat etter skatt (EBIT) var første halvår 1388 millioner kroner, mot 720 millioner kroner i fjor. Skattekostnaden økte til 1645 millioner kroner, mot 751 millioner kroner i 2021.

Må ha løsninger for dem som sliter

- Skagerak Energi er offentlig eid av Statkraft og kommunene i Grenland. Slik sett går verdiene som skapes tilbake til storsamfunnet, men det er en beskjeden trøst for de bedriftene og privatpersonene som sliter med å betale høye strømregninger. Eventuelle gjennomføring av de endringer som diskuteres av et etablert marked som dette, kan skape uhåndterlige uforutsette konsekvenser. Situasjonen er helt ekstraordinær, og det krever ekstraordinære løsninger. Derfor er det viktig å finne gode løsninger raskt for å hjelpe dem som sliter gjennom den kritiske perioden vi er inne i. I tillegg må eventuelle endringer i kraftsystemet vårt som nå utredes gjøres med klokskap og i et langsiktig perspektiv, sier Staff.

Skagerak Kraft AS, som eier og drifter kraftstasjonene, hadde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3355 millioner kroner mot 1455 millioner kroner i fjor.

Skagerak Varme AS produserer og distribuerer fjernvarme og kan vise til høyere omsetning til tross for lavere omsatt energivolum. Prisene på fjernvarme følger kraftprisene, men siden mange kunder har avtaler om en minimums- og maksimumspris gir det ikke full utslag i omsetningen.

Gjennomsnittlig brenselspris økte også mer enn gjennomsnittlig fjernvarmepris. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var dermed 12 millioner kroner første halvår mot 24 millioner kroner samme periode i fjor.

Nettvirksomheten, som er organisert i selskapet Lede AS, hadde lavere inntekter første halvår enn samme periode i 2021 på grunn av lavere omsatt volum og høyere kostnader i overliggende nett. Selskapets driftskostnader har økt, hovedsakelig på grunn av planendring av pensjon. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på -31 millioner kroner første halvår mot 320 millioner kroner samme periode i fjor.

Økte investeringer

Konsernet øker investeringene, særlig innenfor nettvirksomheten. Innenfor ny forretningsvirksomhet er det investert ytterligere i produksjon av bygningsintegrerte solcelleløsninger ved at eierandelen i Isola Solar har økt fra 10 til 24 prosent. Skagerak Energi har også inngått en intensjonsavtale med Circle K om å videreutvikle og kommersialisere mobil energi til utslippsfrie byggeplasser.

- Vi fortsetter arbeidet med å utvikle- og investere i løsninger som skal gjøre samfunnet- og våre kunder i stand til å lykkes med elektrifisering og de-karbonisering, sier Staff.

Les halvårsrapporten her. (PDF, 414KB)