2020 går over i historien som året med de laveste kraftprisene på 20 år. Det preger også resultatet til Skagerak Energi. Mens omsetningen til konsernet de siste årene har vært på i overkant av 3 milliarder kroner var dette tallet i 2020 redusert til 2 milliarder kroner.

- Den lave omsetningen er først og fremst et resultat av lave kraftpriser. Den gjennomsnittlige kraftprisen for 2020 endte på 9,8 øre per kilowattime. Så lave priser har vi ikke sett siden 2000, konstaterer konsernsjef i Skagerak Energi, Jens Bjørn Staff.

Årsresultat etter skatt for 2020 ble 534 millioner kroner. I løpet av året solgte Skagerak Energi seg helt ut av strømsalgselskapet Fjordkraft. Salget påvirker årsreslutatet positivt med 289 millioner kroner. 

Høyt investeringsnivå

Til tross for lave kraftpriser og driftsmessige utfordringer knyttet til utviklingen av covid-19-pandemien har det vært et høyt investeringsnivå i konsernet. 

- I Skagerak Kraft er det igangsatt bygging av tre nye kraftverk. Skagerak Nett, som nå har byttet navn til Lede, har ferdigstilt Norges første heldigitale transformatorstasjon i Tørdal. Vi planlegger for et fortsatt høyt investeringsnivå innenfor den etablerte virksomheten, sier Staff.

For Skagerak Kraft var det totale investeringene i 2020 på 271 millioner kroner, mens Lede investerte for 696 millioner kroner og Skagerak Varme 19 millioner kroner.

På lag med en grønn framtid

I konsernet arbeides det også med nye forretningsmuligheter både innenfor og utenfor eksisterende virksomhetsområder. I løpet av året er det lagt en ny strategi for dette arbeidet.

- Vi ønsker å spille på lag med en grønn framtid og være en viktig bidragsyter i det grønne skifte hvor det må satses på økt elektrifisering og andre fornybare energiformer. Vi er godt posisjonert for  videre utvikling av konsernet og satsning på nye områder, gjerne i samarbeid med andre aktører, sier Staff.

Innenfor helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) har 2020 vært et godt driftsår. I konsernet er det rapportert om én skade uten fravær, mot seks skader året før. Det ble registrert to skader blant eksterne entreprenører, også dette en nedgang fra seks skader i 2019.