Brutto driftsinntekter i Skagerak-konsernet var betydelig lavere første halvår i 2020 sammenlignet med i fjor. For 2020 endte disse på 1 062 millioner kroner mot 1 795 millioner kroner i 2019, en nedgang på 733 milloner kroner. 

Inntektsnedgangen skyldes i første rekke lavere kraftsalgsinntekter som følge av lav kraftpris. Lav kraftpris og høy gjennomsnittstemperatur påvirket også inntektene i varmevirksomheten negativt. 
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Skagerak-konsernet ble i første halvår 443 millioner kroner mot 1 148 millioner kroner i samme periode i 2019.

- De ekstremt lave kraftprisene slår kraftig ut for oss, men vi har god kontroll på kostnader. Vi har lagt et par solide år bak oss, og konsernet har dermed en god finansiell stilling til å håndtere et svært krevende år. Vi tror dagens lave priser, primært drevet av hydrologisk ubalanse, vil være et forbigående fenomen og regner med at de vil stige utover året, selv om 2020 nok på mange måter kommer til å gå inn i historien som et spesielt år, forteller konsernsjef Jens Bjørn Staff.

Resultat etter skatt for konsernet ble på 441 millioner kroner, mens tilsvarende tall for 2019 var 
1 561 millioner kroner.

Skagerak Energi solgte i perioden alle sine resterende aksjer i Fjordkraft Holding ASA.

Det er et høyt investeringsnivå innenfor nett- og kraftvirksomheten. Første halvår ble det besluttet å investere i Ala kraftverk i Vang kommune i Valdres. Skagerak Kraft har med det tre kraftverk under bygging. Konsernets totale investeringer var første halvår på 474 millioner kroner mot 428 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Halvårsresultatet er noe bedre enn underliggende drift skulle tilsi. Salget av aksjene i Fjordkraft veier delvis opp for inntektsfallet knyttet til lavere kraftpriser. Regnskapstekniske årsaker gjør at gevinsten ved aksjesalget ikke vises eksplisitt på bunnlinjen, forteller Staff.