Pressemelding datert 26.2.2019

- Fjoråret var et godt år for Skagerak Energi. Vårt nedsalg i Fjordkraft gir et tydelig positivt avtrykk på resultatet. Det var også et år preget av høye kraftpriser, og krevende beredskapssituasjoner som ga økte kostnader i nettvirksomheten, sier konsernsjef Knut Barland.

Fjordkraft ble børsnotert den 21. mars 2018 og Skageraks eierandel ble da redusert fra 48 % til 
30 %. Salget resulterte i en gevinst på 515 millioner kroner.

 - Vi var med på etableringen av Fjordkraft i 2001 for å bygge et slagkraftig sluttbrukerselskap. Selskapet er nå Norges nest største strømleverandør. Det er klart vi er stolte over hva vi har vært med på å utvikle med Fjordkraft og vi er selvsagt tilfreds med den sterke veksten og utviklingen selskapet har hatt spesielt de siste årene, sier Knut Barland. Barland understreker at børsnoteringen gir tilgang på mer kapital og gjør det lettere for Fjordkraft å vokse videre. 

Med bakgrunn i resultatet for 2018 vil Skagerak Energi bidra med 840 millioner kroner i direkte skatter inn i felleskassa. Dette økonomiske bidraget kommer felleskapet og samfunnet til gode. 

Brutto driftsinntekter fra egen kraftproduksjon (Skagerak Kraft AS) økte med 31 % til 2 153 millioner kroner (1 648 millioner kroner) som følge av økte kraftpriser. Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge i 2018 ble 41,55 øre/kWh mot 26,89 øre/kWh i 2017. 
    
Skagerak Nett er inne i en periode med store investeringer og flere nye tilknytninger til nettet enn noen gang før. I 2018 ble det investert for 747 millioner kroner og selskapet passerer snart 200 000 kunder. Det største enkeltprosjektet var innstallering av smarte strømmålere hos kundene, men mer enn to tredjedeler av de totale investeringene er gjort i nettanlegg. 

- Vi drifter 17 000 kilometer med strømnett og det er høy takt på både nyinvesteringer i strømnettet i vårt forsyningsområde og på reinvesteringer med utskifting av gammelt materiell som har nådd sin levealder.Våre ansatte har kunden i fokus hele tiden og gjennom effektiv drift skal vi holde kostnadene lave for våre kunder og sikre at strømmen kommer frem i Vestfold og Telemark. Derfor var det gledelig når Skagerak Nett sine kunder i 2018 kåret selskapet til best i landet med høyest kundetilfredshet av alle nettselskaper i Norge, i en undersøkelse utført av analysebyrået EPSI, sier Knut Barland.

Det totale sykefraværet i Skagerak-konsernet var i 2018 på 3,6 prosent, mot 4,3 prosent året før. Endringen skyldes primært reduksjon i langtidssykefravær. 

- Med to personskader i 2018 fortsetter den gode trenden mot målet om null skader. Med vårt HMS-fokus er dette målet er innen rekkevidde, sier konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi. 

Datterselskapene: 

Skagerak Kraft: Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), korrigert for urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter ble 1 599 millioner kroner (1 153 millioner kroner), en økning på 38,7 %.

Skagerak Nett: Driftsresultat før avskrivinger ble i 2018 456 millioner kroner  (514 mill kroner), en nedgang på 11 %. Nedgangen skyldes store ekstrakostnader i forbindelse med to beredskapsitusjoner: kraftig snøfall i januar og storm i september.

Skagerak Varme: Driftsresultat før avskrivinger ble i 2018 28 millioner kroner (20 mill kroner). Selskapet hadde for første gang et positivt driftsresultat etter avskrivninger, og har som mål å oppnå et positivt resultat etter skatt i 2020.