Vår strategi

Konsernstrategien vektlegger ny vekst og utvikling basert på alle endringene og mulighetene i forbindelse med det grønne skiftet.