Det finnes en rekke enkle tiltak du kan gjøre for å redusere strømforbruket for å få lavere strømregning. Det er imidlertid viktig at du søker råd hos fagfolk, og at du gjør endringene i riktig rekkefølge. Det er en del grunnleggende grep du kan gjøre som ikke krever store investeringer. Den beste tiden for å gjøre endringer er gjerne i forbindelse med bygging, oppussing, eller rehabilitering. 

  • Reduser energibehovet: 75 prosent av energiforbruket kommer fra oppvarming og varmtvann. Isolerer du bedre og reduserer varmetapet fra vinduer og dører, er du på god vei. Kjøp A-merkede hvitevarer.

  • Bruk varmen på ny: Gode luftevaner og et godt ventilasjonssystem slipper inn frisk luft, uten å slippe ut varmen.

  • Varmestyring: Styring av ventilasjon og oppvarming sørger for at du har det komfortabelt når du er hjemme, og sparer energi når du er borte.
  • Alternative varmekilder: Først når de andre stegene et tatt, får du maksimal gevinst av å investere i alternative varmekilder som varmepumpe eller pelletskamin.

  • I tillegg kan du innføre vaner som å skru ned temperaturen i rom som ikke er i bruk, generelt redusere romtemperatur, bytte til sparepærer og skru av lys i rom som ikke er i bruk.