Skagerak Nett AS har ansvar for distribusjon av elektrisk energi og har områdekonsesjon for hele Vestfold samt de fire Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. En viktig strategisk driver for nettvirksomheten er knyttet til begrepet "Det digitale skiftet" som omfatter elementer som kunstig intelligens, tingenes internett, stordata, maskinlæring, robotteknologi og mobile løsninger. I seksjon Kunde og Nettdrift er avdeling Vedlikehold, Standard og Drone premissgiver og ansvarlig for systematisk vedlikehold og utvikling av Skagerak Nett sine anlegg både i regional- og distribusjonsnettet. For å styrke vår kapasitet søker vi nå to kompetente, utviklingsorienterte og ansvarlige personer til stillinger som:

Vedlikeholdsingeniører

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Utvikling av nye standarder og metoder for vedlikehold av selskapets nettkomponenter
Effektivisering og forbedring av eksisterende prosesser
Ta i bruk og videreutvikle digitale løsninger for vedlikehold, f.eks. innen sensorer, droner og maskinlæring
Planlegge, følge opp og rapportere status på vedlikeholdsoppgaver
Analysere og beregne riktig teknisk / økonomisk tidspunkt for reinvestering i forhold til fortsatt vedlikehold
Være en pådriver i det daglige for at HMS-kravene i Skagerak blir etterlevd

Din profil:
Minimum Bacherlorutdanning innen relevante fagområder som drift og vedlikehold, industriell teknologi, driftsledelse
Erfaring fra arbeid innen drift og vedlikehold og vedlikeholdssystemer med søkelys på digitalisering. I dette arbeidet er erfaring med Lean som metode en fordel.
Nysgjerrig og endringsorientert med en systematisk tilnærming og strukturert arbeidsform
Selvstendig og initiativrik med gode samarbeids- og kommunikasjons-egenskaper

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling for rette vedkommende
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Morten Gøytil, tlf: 958 69 484 eller på e-post: morten.goytil @skagerakenergi.no

Vennligst registrer din søknad og CV elektronisk.

Søknadsfrist: 23.september 2019