Skagerak Nett AS drifter og utvikler regionens strømnett som er samfunnsviktig infrastruktur av stadig større betydning. Selskapet har områdekonsesjon for hele Vestfold samt Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, og fra 1.1.20 også Hjartdal kommune. Nettselskaper er med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn i Skagerak Nett AS er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. DLE foretar tilsyn i Vestfold, Grenland og Hjartdal, og kontrollerer ca. 8000 boliger og hytter hvert år og foretar 1000 internkontrollrevisjoner i virksomheter. For å øke vår kapasitet søker vi nå kompetente og ansvarlige personer til stillinger som:

Tilsynsingeniører
Det lokale El-tilsyn (DLE)

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Utføring av elsikkerhetsoppgaver i henhold til årlig instruks gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Utføre oppgaver i henhold til tilsynsplan
Rapportering og oppfølging av saker

Din profil:
Relevant høyskoleutdanning, minimum toårig utdanning som fagskoletekniker med fagbrev i elektrofag
Minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning
Kompetanse og kunnskap om relevant teknisk regelverk herunder forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og tolkninger av dette. Kunnskap om forskrift om elektrisk utstyr. Kunnskap om brann- og ulykkesgranskning, installasjons- og måleteknikk, saksbehandlerkompetanse ihht forvaltningslov og instruks fra DSB
Grunnleggende kunnskap og interesse for bruk av IKT-verktøy
Ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform
Selvstendig med gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Tønsberg eller Porsgrunn, men arbeidsområde vil kunne være hele Skagerak Netts forsyningsområde i Telemark (Grenland og Hjartdal) og Vestfold.

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Pål Chr. Ofstad
på telefon: 911 02 430 eller e-post: pal.ofstad@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 26. januar 2019