Skagerak Nett AS drifter og utvikler regionens strømnett som er samfunnsviktig infrastruktur av stadig større betydning. Selskapet har områdekonsesjon for hele Vestfold samt Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, og fra 1.1.20 også Hjartdal kommune. Avdeling Prosjektering i seksjon Prosjekt og montasje har ansvaret for prosjektering og gjennomføring av reinvestering/ nyinvesteringsprosjekter som gjennomføres med egne montasjeressurser. Gruppe nettdokumentasjon i avdeling prosjektering skal kontrollere og bidra til at kvaliteten i nettinformasjonssystemet er i henhold til retningslinjene. Vi søker nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som:

Teamleder
Nettdokumentasjon

 

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:
Personal- og fagansvar for teamets medarbeidere med ansvar for HMS
Kommunisere mål, utarbeide handlingsplaner og være en pådriver for kompetanseutvikling i enheten
Fordele oppgaver og prosjekter, lede, følge opp kostnader, evaluere og dokumentere
Sikre kvalitet og at planlagt jobb blir utført til rett tid
Effektivisere dokumentasjonsflyten fra prosjektstart til prosjektslutt og utvikle dokumentasjonsflyt ved avviksrapportering
Samarbeide godt på tvers for å understøtte selskapets arbeidsprosesser

Din profil:
Høgskoleutdanning innen Elkraft eller industriell IT og / eller relevant fagbakgrunn med ledererfaring
Engasjert, positiv og resultatorientert med en strukturert og ryddig arbeidsform
En tydelig og inkluderende lederstil med evne til å motivere til nytenking og forbedringsarbeid
Evne til å bygge relasjoner og nettverk, teamorientert med gode kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:
En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Tønsberg eller Porsgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Avdelingsleder prosjektering Tom Eirik Rove tlf. 916 88889
eller per e-post: tomeirik.rove@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 2. februar 2020