Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være på lag med en grønn framtid?

 

Digitalisering og IT i Skagerak Energi AS koordinerer konsernets oppgaver innenfor områdene IT og informasjonssikkerhet, og har tett samarbeid med selskap og fagmiljøer i hele Skagerak-konsernet. Avdeling Systemtjenester har ansvar for alle konsernfelles forretningssystemer og samhandlingsløsninger, og fokuserer på videreutvikling av digitale arbeidsflater og digitale møteplasser. For å styrke vår kapasitet og kompetanse søker vi nå to nye medarbeidere til stillinger som:

Systemansvarlig og Systemkonsulent
Microsoft Power Platform

 

Vi har stadig større og flere behov innen bruken av Microsoft Power Platform. Vi trenger deg som er systematisk og kvalitetsbevisst og som ønsker å bidra til effektive prosesser i krysningspunktet teknologi, forretningsprosesser og mennesker.

Arbeidsoppgaver / ansvarsområder:

Rollen som Systemansvarlig vil være ansvarlig for administrasjon av konsernets bruk av Microsoft Power Platform, som består av bl.a. Power BI, Power Apps og Power Automate.

Rollen som Systemkonsulent vil ha oppgaver som bidrar tydelig inn i dette arbeidet.

Felles for begge stillingene vil være:

 • Opprettelse og håndtering av miljøer og arbeidsområder, datakonnektorer og rettighet til disse samt lisenshåndtering
 • Legge til rette for selvbetjening i opprettelse av miljøer og følge med utviklingen av plattformen og innføre ny funksjonalitet
 • Være pådriver for å ta plattformen i bruk i de forskjellige selskapene og avdelingene i konsernet og egge til rette for kompetansedeling og opplæring
 • Påse at sikkerheten på løsningene og tilganger og bruk av data tilfredsstiller krav og retningslinjer
 • Være kontaktperson mot eksterne ressurser som skal bistå i bruk av plattformen

Din profil:

 • Utdannelse fra høyskole eller universitet innen IT og digitalisering. Bred relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med bruk av Microsoft Power Platform eller tilsvarende løsninger og oppgaver vil være en fordel
 • Evne til å lede og drive prosesser med en analytisk og strukturert arbeidsform og god forretningsforståelse
 • Initiativrik, service- og resultatorientert
 • Trives med å arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer med god evne til kommunikasjon, samhandling og fremstilling skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø hvor vi har fokus på samarbeid og lagutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, og gode fleksibilitets- og velferdsordninger


Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Systemtjenester Tor Elseth
e-post: tor.elseth@skagerakenergi.no / tlf. 930 55 744

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Søknadsfrist: 21. august 2022

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.