Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en partner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være på lag med en grønn framtid?


Ønsker du å jobbe i et selskap som er en viktig brikke i det grønne skiftet og samtidig jobbe med ny digital teknologi? Når du i tillegg kan bo i Vestfold eller nedre Telemark bør valget være enkelt; Du bør bli utvikler i Skagerak Energi!

Vi jobber med løsninger for kraftproduksjon, krafthandel og optimalisering av dette, samt effektiv nettvirksomhet. Vi satser i tillegg på nye energirelaterte forretningsområder som solkraft, utslippsfrie byggeplasser, lokal kraftproduksjon, energilagring i batterier, smart elbillading og masse annet spennende.
Flere av løsningene som blir levert av egne utviklere er laget med moderne skyteknologi, men vi er også med på å utvikle enkelte løsninger som står i datarommene våre. Vi satser sterkt på å bli mer datadrevet og vil utnytte en stadig økende mengde data fra sensorer og målere enda bedre. For å få gode digitale løsninger for fremtidens energisystemer må vi nå ansette flere kompetente medarbeidere til viktige oppgaver i Digitalisering og IT:

Dyktige utviklere – både erfarne og nyutdannede

 

Våre utviklere jobber i smidige, tverrfaglige autonome team, der løsninger blir utviklet i tett samarbeid med de som kjenner forretningen og dens behov godt. Det legges stor vekt på gode brukeropplevelser i alt som utvikles, samt at det skal være god kvalitet og stabilitet i alt som foregår backend. God IT-sikkerhet skal selvsagt være en naturlig del av hele utviklingsprosessen. Det må være gode overvåknings-løsninger innebygd, da mange av prosessene som støttes er kritiske for forretningsdriften hele døgnet. Som utvikler vil du kunne jobbe med følgende:

 • DevSecOps og kontinuerlig deploy
 • Python og C#
 • Databaser
 • Maskinlæring
 • Telemetridata/tidsseriehåndtering og IoT
 • Cloud native tjenester i Azure og containere på Kubernetes


Cloud Governance

 

Innen Cloud Governance vil du jobbe i team sammen med arkitekter og spesialister innen teknologi. Teamet er til for å støtte produktteamene samt sette rammer og retningslinjer der det er behov. Du vil jobbe med problemstillinger som i mange tilfeller er felles for flere av produktteamene. De viktigste oppgavene vil være

 • Utvikle automatiseringsløsninger for etablering av skytjenester for å effektivisere provisjonering av miljøer og tjenester med god IT-sikkerhet
 • Implementere og videreutvikle policyer og retningslinjer for konsernets bruk av Azure Cloud og andre skytjenester
 • Kompetansedeling i bruk av tjenester og støtteverktøy
 • Utforske og teste funksjonalitet på nye tjenester som man ønsker å ta i bruk


Felles for stillingene - din profil:

 • Utdannelse fra høyskole eller universitet innen IT og digitalisering. Bred relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Evne til å lede og drive prosesser med en analytisk og strukturert arbeidsform og god forretningsforståelse
 • Nysgjerrig, initiativrik, service- og resultatorientert
 • Trives med å arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer med god evne til kommunikasjon, samhandling og fremstilling skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk


Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, og gode fleksibilitets- og velferdsordninger
 • Arbeidssted er Porsgrunn eller Tønsberg

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Utviklingstjenester Geir Vidar Eliassen tlf: 932 48 595 /
e-post: geirvidar.eliassen@skagerakenergi.no


l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Søknadsfrist: snarest og senest 10. desember 2022

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk og skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.