Sommerprosjekt 2019

Vil du være med å forme fremtidens energiselskap?

Skagerak Energi AS

Skagerak Energi er i dag et energiselskap som produserer og distribuerer strøm fra vannkraft og varme fra flere fjernvarmesentraler. Vår strøm kommer utelukkende fra fornybare kilder, og fjernvarmen fra bærekraftige løsninger. Skagerak er et selskap som ligger langt fremme i forhold til det grønne skiftet, og vi må stadig tilpasse oss energimarkedet for å holde oss relevante. Fremtidens energimarked kommer til å ha en helt annen sammensetning enn det vi ser i dag, der et bredt spekter av ulike energibærere og energikilder vil gjøre seg gjeldende.

Det er en rekke endringer som skjer i dagens energimarked som Skagerak Energi ønsker å være med på å forme og utvikle til alles beste. Samtidig byr dette på utfordringer som krever innovasjon og nytenkning. Kundene vil ikke lenger kun være tilknyttet strømnettet for å motta strøm, de vil også produsere og selge selv. Elektrifisering av transportsektoren blir stadig med omfattende: biler, busser, båter og lastebiler vil i stadig større grad være elektriske. Befolkningen bor mer sentralisert, samtidig som de ønsker et bredt tilbud av energiløsninger. Industrien ønsker å elektrifisere stadig flere prosesser. For å sikre god bærekraft er det viktig også å benytte kilder til energi som i dag går til spille. Eksempler på dette kan være biogassproduksjon fra avfall, overskuddsvarme fra datasentre og industri, osv.

Dette er kun noen få eksempler på et stadig mer komplekst bilde av fremtidens energimarked.

Skagerak Energi ønsker å bli utfordret av deg:

Skagerak ønsker å etablere seg som en Energipartner som balanserer variasjoner i produksjon og forbruk med best mulig sammensetning av energibærere og energilagre. Hvordan skal Skagerak som energiselskap møte kunder, industri og forretningspartnere på best mulig måte i det grønne skiftet?

Stikkord kan være:
Branding, kundepleie, rådgivning, design og styring av total energibalanse.

Vi går fra produksjonsfokus til kundefokus kundens problemløsere.

Om Sommerprosjekt

Skagerak tror på mangfold og at forskjellighet gir en større skaperkraft og innovasjonskraft i et team. Det er gjennom ulike mennesketyper målt på utallige ulike akser at nytenkning og gode løsninger skapes i et team.

Vi vil derfor utfordre et tverrfaglig team på fire til seks studenter til å jobbe tett sammen i Porsgrunn. Vi tror på at å koble sammen ulik kompetanse (teknologer, innovatører, økonomer, designere, samfunnsvitere, utviklere etc.) er en viktig drivkraft for å komme frem til ny kunnskap og nye løsninger. Sommerprosjektet vil gi deg innblikk i et av Norges største energiselskaper som satser målrettet på kundedrevet innovasjon. I løpet av sommeren får du mulighet til å jobbe med svært sentrale problemstillinger for kraftbransjen. For Skagerak Energi er det viktig å koble ny kompetanse og nye tanker med vår erfaring for å utvikle innovative løsninger. Dere vil utforske nye forretningsmodeller som kan akselerere overgangen mot nullutslippssamfunnet.

Kvalifikasjoner

  • Ha fullført minimum 3 år høyere utdannelse sommeren 2019 og i gang med en masterutdannelse innen samfunnsfag, statsvitenskap, forretningsutvikling, innovasjon, industriell økonomi, administrasjon og ledelse, teknologi eller annen utdannelse du mener er relevant for denne oppgaven

Vi tilbyr:

  • Bratt læringskurve
  • Tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energisektoren.
  • Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen.
  • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver.
  • Flotte arbeidslokaler på Skagerak Energi AS sitt hovedkontor i Porsgrunn.
  • Konkurransedyktig lønn

Sommerprosjektet har oppstart i uke 25 (17. juni) og avsluttes uke 33 (16. august). Det vil si en varighet på totalt ni uker inklusive 2 ukers ferie i fellesferien.

For spørsmål om prosjektet kontakt: Tom-Erling Svendsen HR-sjef Konsern
Tlf: 406 22 577 eller på e-post: tom-erling.svendsen@skagerakenergi.no

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk.
Send oss en kortfattet søknad og legg ved CV og relevante vedlegg om din utdanning. 

 

Søknadsfrist: 4. mars 2019